MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) 193.

Grodno, przed grudniem 1923 1

Tym numerem kończy "Rycerz Niepokalanej" drugi rok swojego życia. Gdyby nie szczególniejsza opieka Niepokalanej, dawno już uległby i on losowi tylu innych czasopism, które były zmuszone przestać wychodzić 2. Doprawdy, szczególniejsza była ta opieka, bo przed rokiem nikt nie przypuszczał nawet, że Niepokalana da od razu swojemu "Rycerzowi" drukarnię, bez której wydawać nadal byłoby niepodobna. - A jednak tak się stało. Co prawda nie tylko nie mamy stąd żadnego dochodu, a pracę (utrzymanie pracowników) i lokal (światło, opał) dodajemy jeszcze i nieraz po nocach pracować trzeba, ale za to "Rycerz" w wielu tysiącach egzemplarzy dociera do tylu, tylu umysłów i serc wprowadzając tam Niepokalaną, która najlepiej potrafi dusze oczyścić, uświęcić i z Sercem Najsłodszym Jezusa na wieki połączyć - uszczęśliwić. Dotychczasową naszą pracę Niepokalanej na własność dajemy, by sama raczyła, co w tym było złe, naprawić, co dobre - utrwalić i powiększyć.

$u Czytelnikom naszym niech Niepokalana nagrodzi za gorliwość około szerzenia Jej królestwa, aby w najbliższej przyszłości nie było chatki, nie było warsztatu ni biura, ni pałacu, gdzie by nie dotarł Niepokalanej nieba i ziemi Królowej "Rycerz". Kogo nie stać, niech napisze, a bezpłatnie "Rycerza" otrzyma; kto zaś może, niech i hojniejszą ofiarę prześle, czy w gotówce czy w naturze, bo żadnych funduszów nie mamy i jedynie z Opatrzności Bożej, przez Niepokalaną, wydawnictwo się rozwija; a Niepokalana nie zapomni mu tej przysługi w godzinie śmierci. Każdy jednak niech czyta "Rycerza Niepokalanej" i wszystkich swoich krewnych i znajomych do czytania zachęci.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Artykuł zamyka numer grudniowy z 1923 r.

"2" Wiele pism upadło w tym okresie z powodu trudności ekonomicznych. Rozmiary kryzysu gospodarczego doskonale odzwiercierdla poziom galopującej inflacji, podczas której w jej ostatniej fazie ceny radykalnie rosły nawet w przeciągu jednej doby.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA