MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Grodno, 7 X 1923

1) Gorliwe zachowywanie ustaw zakonnych, a zwłaszcza:

a) doskonałe życie wspólne a-a dopisane ołówkiemi ścisłe zachowanie ubóstwa a;

b) ślepe posłuszeństwo Przełożonym Zakonu w myśl ustaw;

c) unikanie słów nawet lekko obrażających czystość;

d) codzienne rozmyślanie rano i wieczór (możliwie wspólne);

e) codzienny rachunek sumienia ogólny i szczegółowy;

f) dyscyplina w piątki 2.

2) Zupełne powstrzymanie się od wódki 3

3) Gorliwa praca (nie obliczana na wynagrodzenia) nad zbawieniem i uświęceniem dusz (w konfesjonale, na kazalnicy itd.).

4) Gorące, a dziecięce nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 4. Stąd wedle przywileju Msza św. de Immaculata w soboty (mimo "duplex").

Patronką naszą NMP Niepokalana.

(Punkty obmyślane w czasie uroczystości św. O. Franciszka, a ustalone w dzień Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 1923 r.).

$p br. Maksymilian M-a Kolbe
fr. Cornelius Czupryk 5


"1" Na temat odnowy zakonu i programu wysuniętego przez o. Kornela Czupryka i św. Maksymiliana - zob. Pisma I, 72, 73 i 75.

"2" Caput III, Titulus XIV - przyp. Aut. Chodzi tu o przepis zakonny z konstytucji urbańskich.

"3" W oryginale oba podkreślonia w tym punkcie - dwukrotnie.

"4" W oryginale wyraz "Niepokalanej" podkreślony dwukrotne.

"5" Własnoręczny podpis o. Kornela Czupryka, magistra kleryków we Lwowie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA