MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru kwietniowego.

Grodno, przed kwietniem 1923

Dowiadujemy się, że National Lutheran Council w Ameryce przeznacza 625 000 dolarów na odbudowę i akcję pomocniczą w Europie; zjednoczone zaś sekty luterańskie a w Północnej Ameryce zebrały już 13 800 000 (!!) dolarów na cele religijne. Wobec takich środków materialnych nie trudno zrozumieć, jak pisma heretyckie mogą za bezcen lub całkiem za darmo wciskać się do warsztatów, biur i pod polską strzechę. Serce boli na taki widok. Tym bardziej, że mimo zupełnie bezinteresownej pracy z naszej strony, nie jesteśmy w stanie konkurować z nimi, bo wygórowane ceny papieru, poczty i przyborów drukarskich na to nie pozwalają. Mimo to jednak przeznaczamy już teraz pewną ilość egzemplarzy z napisem: "Przeczytaj i daj drugiemu" na bezpłatne rozdanie. Numery te niech się dostaną do rąk tych, którzy stronią od Kościoła, albo do niego nie należą. Kto by, zwłaszcza z członków Milicji, miał sposobność wręczyć "Rycerza" takim ludziom, niech się zwróci do nas po te egzemplarze. Zamożniejszych zaś prosimy, by dla zbawienia dusz, przez Niepokalaną, dopomogli nam w pokrywaniu kosztów. Rachunki wyrówna Niepokalana - po śmierci.

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA