MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Org.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru lutowego.

Grodno, przed lutym 1923 1

Niech Niepokalana wynagrodzi za tak hojne ofiary na rzecz "Rycerza" i nowo zawiązującej się drukarni. Mamy wprawdzie trzy i pół miliona długu, ale też drugie tyle pokryły już prenumeraty i ofiary, co pozwoliło nam zaopatrzyć się w najkonieczniejszy materiał drukarski i pewną ilość papieru. Ufni w Opatrzność Bożą przez Niepokalaną mamy nadzieję, iż wkrótce wypłacimy nasz dług. - Dopokąd "Rycerz" będzie wychodził odprawiać się będzie za ofiarodawców corocznie Msza św. w święto Niepokalanego Poczęcia.

Prosimy: 1) o wyraźne pisanie adresów i dołączanie nazwy województwa dla ułatwienia poczcie;

2) o zareklamowanie w razie nieotrzymania numeru (reklamacja w otwartej kopercie wolna jest od opłaty pocztowej);

3) o zaznaczanie na odcinku czekowym, na jaki cel są przeznaczone pieniądze (krótkiej wzmianki się nie opłaca).

Na odnośne pytania odpowiadamy: 1) że mimo napisu: Kraków, PKO przysyła nam odcinki czekowe do Grodna: 2) "Rycerz" żyje więcej z Opatrzności, niż ze ścisłości rachunkowych; za rok więc zeszły można wyrównać wedle życzenia i możliwości.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zamieszczone w numerze lutowym z 1923 r.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA