MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 210.

Grodno, przed listopadem 1922 1

"Rycerz Niepokalanej" został przeniesiony do Grodna 2: prosimy więc naszych Czytelników, by zechcieli łaskawie skierować korespondencję wedle nowego adresu: Administracja "Rycerza Niepokalanej" OO. Franciszkanie, Grodno.

Ceny papieru i druku znowu nadzwyczaj się podniosły. Aby więc sprostać tak trudnym warunkom wydawniczym, postanowiliśmy nabyć, za wszelką cenę, czcionki drukarskie, a jeżeliby się dało, to i maszynę drukarską. Wiemy, że na to trzeba obecnie milionów, ale ufni w Opatrzność Bożą zwracamy się do Czcicieli Niepokalanej, kochających zbłąkanych współbraci, by Jej "Rycerzowi" zechcieli przyjść łaskawie z pomocą. Czytelnicy z krajów o wysokiej walucie drobnym nawet datkiem wiele dopomóc mogą. "Rycerz Niepokalanej" powstał jedynie z ofiarności i na niej aż dotąd się wspiera, bo 80 Mk. od numeru, to obecnie kwota zbyt nikła, by mogła wystarczyć. - Wszystkim Ofiarodawcom niech Niepokalana sowicie wynagrodzi, zwłaszcza w godzinie śmierci. Jak długo "Rycerz" będzie wychodził, będzie się też za nich odprawiała corocznie Msza św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

Prosimy również o szerzenie "Rycerza Niepokalanej", bo zazwyczaj wrogowie szczęścia dusz ludzkich z gorliwością o wiele większą i poświęceniem szerzą złe i niemoralne piśmidła, niż synowie Boży i dzieci Niepokalanej Maryi dobre druki. Czemuż nie miałoby się dziać odwrotnie? Tych zaś, co pragną rozpowszechniać "Rycerza Niepokalanej", zawiadamiamy, że dla ułatwienia kolportażu dajemy począwszy od obecnego numeru przy zamówieniu (czy nabyciu):

ponad 10 egzemplarzy 10% opustu,

ponad 50 egzemplarzy 15% opustu,

ponad 100 egzemplarzy 20% opustu.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zamieszczone w numerze listopadowym z 1922 r.

"2" Przeniesienie Wydawnictwa nastąpiło 22 X 1922.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA