MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 182.

Kraków, przed sierpniem 1922 1

Koło Mężczyzn MI w Krakowie. Zapowiedziane w "Rycerzu" drugie posiedzenie organizacyjne "Koła Mężczyzn" odbyło się dnia 10 czerwca o godzinie 5 wieczorem. Przeczytano na nim projekty przyszłego statutu i przeprowadzono część dyskusji. Dla jej dopełnienia odbyło się trzecie posiedzenie w tydzień później (17 czerwca), jak to przewidziano na pierwszym jeszcze zebraniu. Dnia 26 tegoż miesiąca przyjęto statut w trzecim czytaniu i wyznaczono następne posiedzenie na dzień 4 września. Jeżeli do tego czasu wszystkie formalności będą załatwione, to w uroczystość a Narodzenia Najświętszej Maryi Panny "koło" zacznie żyć. W program tego dnia wchodzi Msza św. i Walne Zebranie, na którym odbędą się wybory Zarządu.

W Krakowie urządzono dnia 29 czerwca w "Sali Włoskiej" loterię fantową na rzecz "Rycerza Niepokalanej". Wszystkim, którzy się przyczynili do jej przeprowadzenia - Bóg, przez Niepokalaną, zapłać!

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wiadomości podane w numerze RN na sierpień-wrzesień.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA