MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 138; przedruk. (od słów: Ci, którzy datkami - do końca) RN 1 (1922) 162 i RN 1 (1922) 186.

Kraków, przed lipcem 1922 1

Numerów styczniowego i marcowego, o które a przyjciele "Rycerza" wciąż jeszcze się dopominają, niestety już nie posiadamy; są one już całkiem wyczerpane.

Wobec ciągle wzrastającej drożyzny nie mógłby "Rycerz" utrzymać się mimo licznych ofiar, dlatego też zmuszeni jesteśmy podnieść jego cenę do 40 Mk. za egzemplarz (kwartalnie 120). Oczywiście, nie wystarczy to do pokrycia kosztów, ale w Opatrzności Bożej przez Niepokalaną ufamy, że i ofiary wedle potrzeby popłyną.

Niedawno obchodził świat katolicki 700-letnią rocznicę założenia III Zakonu św. Franciszka 2. Przy tej okazji odbył się pierwszy kongres światowy b tercjarski w Rzymie i liczne kongresy pomniejsze. Pisma katolickie zwróciły szczególną uwagę na potężny ruch organizacyjny pomiędzy tercjarzami, więc i my otworzyliśmy w poprzednim numerze osobny dział, by ruch ten bliżej śledzić i przedstawiać Czytelnikom jego ducha.

Ci, którzy datkami chcieliby nam dopomóc, mogą je przesyłać albo wprost do nas, albo składać na ręce księdza, który się zajmuje rozpowszechnianiem "Rycerza". Ofiary ponad 100 Mk. ogłaszamy poniżej; prócz tego za ofiarodawców, jak długo będzie "Rycerz" wychodził, będzie się odprawiała corocznie w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Msza św.

Prosimy: 1) o zaznaczenie na czekach i przekazach, na jaki cel przesyła się pieniądze; 2) w razie zaginięcia numeru o zareklamowanie (w otwartej kopercie z napisem: "reklamacja" wolne od opłaty pocztowej); 3) o rozszerzanie "Rycerza" i zyskiwanie mu nowych Czytelników i Dobrodziejów.

Przy hurtownym zamówieniu (najmniej 10 egzemplarzy) dajemy 10% opustu; uiszczamy go dodatkowymi numerami.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zamieszczone w numerze lipcowym z 1922 r.

"2" Rok 1221 jest powszechnie przyjętą datą założenia III Zakonu św. Franciszka.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA