MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 102-103.

Kraków, przed majem 1922 1

MI w szkole filologicznej w Urzędowie. Dzięki staraniom ks. Pabisiewicza 2 zawiązało się nowe ognisko MI w szkole filologicznej w Urzędowie i zyskało w pierwszym dniu (7 kwietnia) około 150 członków. Oby jak najliczniejsze szeregi naszej polskiej młodzieży zaciągnęły się pod sztandary Niepokalanej, aby walczyć w obronie zagrożonych najświętszych ideałów i zdobywać dla nich nawet ich wrogów?

MI pomiędzy szkolną młodzieżą w Krakowie. Intensywną działalność dla zaszczepienia MI w gorących sercach młodzieży szkół średnich rozwinął w Krakowie ks. dr Alfons Bielenin i w krótkim czasie zebrał około 500 nowych Szermierzy Niepokalanej. - Szczęść Boże!

Zarząd MI poleca członkom Milicji, aby, gdzie już w liczniejsze zebrali się koła, postarali się, o ile to możliwe, zapoczątkowywać wypożyczalnie dobrych książek. Zadaniem ich byłoby nie tylko ustalić we wierze samych członków i zachęcić do dobrego, ale także przedostać się przez ręce członków MI do obojętnych we wierze, złych katolików i akatolików. Niech i "Rycerz Niepokalanej" po przeczytaniu zaglądnie do tych, którzy sami nie zechcieliby go nabyć, a numer pożyczony przeczytają. - Pamiętajmy na słowa św. Augustyna: "Duszę bliźniego zbawiłeś; swą duszę do nieba przeznaczyłeś".

Wpisowe przy wstąpieniu do MI. Tym wszystkim, którzy zapytują nas, ile wynosi wpisowe do MI, odpowiadamy na tym miejscu, że przyjmujemy tylko dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów kartek wpisowych, medalików, jako też na nakład "Rycerza Niepokalanej".

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zamieszczone w numerze majowym z 1922 r.

"2" Ks. Konstantego Pabisiewicza.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA