MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 78-79.

Kraków, przed kwietniem 1922 1

Podziękowanie. Pani N. po przeczytaniu jedynie z ciekawości numeru "Rycerza Niepokalanej" odbyła spowiedź. Za co Niepokalanej niech będą dzięki!

Prośba. W intencji nawrócenia p. N. i sprowadzenia go do kratek konfesjonału zapisuje go pewna osoba, bez jego woli, do Milicji Niepokalanej, składając zarazem 1000 Mp. na nakład miesięcznika.

MI w Danii. Dzięki gorliwym zabiegom ks. Smitza 2 proboszcza w Nakskov, powstała nowa gałąź MI na duńskiej ziemi wśród zamieszkałych tam robotników polskich. Ponieważ "Rycerz Niepokalanej" i do nich dotrze, więc podajemy tu do wiadomości, że wspomniany wyżej ks. Smitz, proboszcz w Nakskov, jest głównym kierownikiem Milicji dla całej Danii, on również posiada kartki wpisowe i "Cudowne Medaliki".

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wiadomości zawarte w kwietniowym numerze z 1922 r.

"2" Ks. Egide"a Smitza.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA