MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 31.

Kraków, przed lutym 1922 1

Przy wypłacaniu drukarni za numer styczniowy "Rycerza Niepokalanej" okazał się brak 500 Mp. Tego samego jednak dnia, tj. 9 I br. 1922, znaleziono a na ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Franciszkanie, Kraków) list z napisem: "Dla Ciebie, Matko Niepokalana", a w nim właśnie brakującą kwotę 500 Mp. wraz z wierszykiem, który choć słaby w układzie, przecie jako wyraz serdecznego uczucia ku Niepokalanej, tu zamieszczamy:

"Kocham Cię, kocham Niepokalana,
Co dzień do Ciebie modlitwy wznoszę:
Wszakżeś Ty Matka ma ukochana,
Droższa nad wszelkie ziemskie rozkosze.

Ty wiesz, jak bardzo tęsknię do Ciebie,
Wiesz jak serdecznie Ciebie miłuję -
Kiedyż się z Tobą połączę w niebie,
I Twoją, Matko, dłoń ucałuję?

A chociaż tęsknię, a chociaż pragnę,
Jednak cierpliwie czekać tu muszę,
Aż Pan wyznaczy zgonu godzinę
I wyrwie z ciała stęsknioną duszę.

A póki jeszcze żyć mam na świecie,
O Matko moja, bardzo Cię proszę:
Niechże przez krótkie doczesne życie
Wszystko spokojnie dla Ciebie znoszę.

Wszystkie krzyżyki, upokorzenia
Pomóż mi znosić, Matko kochana,
Bym mogła kiedyś za te cierpienia
Wielbić Cię w niebie - Niepokalana!"

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Artykuł zamieszczony w numerze lutowym RN.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA