MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 18.

Kraków, 15 XII 1921 - początek stycznia 1922 1

Oto drugi numer "Rycerza Niepokalanej"!

Wyznamy szczerze, iż zabraliśmy się do wydawania go bez żadnych funduszów; ofiary czcicieli Niepokalanej to jedyny nasz kapitał. Po ludzku więc sądząc, miesięcznik skazany był na zupełne niepowodzenie. A jednak stało się inaczej: ofiary płynęły ustawicznie i dość obficie, tak że mogliśmy już w czasie drukowania pierwszego numeru powiększyć ilość zamówionych egzemplarzy z 3000 na 4000, a następnie dodać jeszcze tysiąc jeden - i tak pierwszy nakład "Rycerza Niepokalanej" ukazał się w nakładzie 5000 egzemplarzy a.

Przypominamy zarazem, że przy hurtownej wyprzedaży (najmniej 10 egz.) dajemy 10% opustu; opust ten będziemy odtąd wypłacać od razu przy wysyłce dodatkowymi numerami.

Wreszcie gorąco prosimy o rozszerzanie naszego pisemka, zwłaszcza wśród klas najbardziej religijnie zaniedbanych - a Niepokalana każdemu, co rękę do tego zbożnego dzieła przyłoży, na pewno sowicie to wynagrodzi.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma VI, 894, przyp. 1.

"2" Artykuły i materiał redakcyjny, zatytułowane "Od Redakcji", "Od Wydawnictwa" itp., zostające bez podpisu, lub artykuły podpisane pseudonimami: R. N., Rycerz Niepokalanej, Virga, Pracownik, a zamieszczone w "Rycerzu Niepokalanej" 1922-1929 i "Kalendarzu Rycerza Niepokalanej" 1925-1929 są napisane przez Świętego, a pseudonimów tych w tym okresie nikt inny nie używał - jak stwierdza jego współpracownik z tego okresu, br. Gabriel Siemiński, w swoim oświadczeniu z 2 IV 1951.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA