MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 3.

Kraków, 15 XII 1921 - początek stycznia 1922 1

Miesięcznik niniejszy miał wyjść półtora roku temu, ale trudności finansowe, a wreszcie śmierć poważnej siły redakcyjnej 3 stanęły temu na przeszkodzie.

Celem "Rycerza Niepokalanej" jest nie tylko pogłębić i umocnić wiarę, wskazać prawdziwą ascezę i zapoznać wiernych z mistyką chrześcijańską, ale także w myśl zasad "Milicji Niepokalanej", starać się o nawrócenie akatolików. Ton pisma będzie zawsze przyjazne dla wszystkich bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył Chrystus - jego charakterem. I właśnie z tej miłości ku zbłąkanym, a przecież szukającym szczęścia duszom, postara się on piętnować fałsz, wyświetlać prawdę wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia.

Przyjmujemy chętnie artykuły, tak duchownych jak i świeckich osób, pisane w duchu wskazanym powyżej.

Można też nam przesyłać zarzuty (już rozpowszechnione) przeciwko wierze; w osobnej rubryce zbijać je będziemy.

Wreszcie prosimy wszystkich, którym podoba się "Rycerz Niepokalanej", by raczyli łaskawie wedle możności wspomóc pieniężnie nowo budzący się miesięcznik, gdyż koszta papieru i druku są obecnie wielkie, a pieniędzy mamy bardzo mało. Niepokalana dusze, które a to pismo doprowadzi do prawdy i szczęścia na tej ziemi i na wieki w niebie, hojnie się odwdzięczą łaskawym ofiarodawcom.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma VI, 894, przyp. 1.

"2" Jest to artykuł wstępny, otwierający pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej".

"3" Mowa tu o o. Wenantym Katarzyńcu, zmarłym 31 III 1921. Swym autorytetem moralnym magistra kleryków wspierał plany św. Maksymiliana i zgłaszał gotowość współpracy przy wydawaniu powstającego czasopisma - zob. Pisma VI, 892.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA