MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 1 (1922) 2.

Kraków, 15 XII 1921 - początek stycznia 1922 1

Z braku kapitału zapasowego nie możemy na razie upewnić P.T. Czytelników, że otrzymają regularnie "Rycerza Niepokalanej". Zależeć to będzie od zebrania na czas gotówki (z wyprzedaży numeru lub ofiar) na nakład następnego numeru; inaczej bowiem zabrnęlibyśmy w długi. Tym zaś, którzy mimo to pragną zaraz zaprenumerować niniejsze pisemko, donosimy, że prenumerata na pierwszy kwartał wynosi 70 Mp. Przy hurtownej (ponad 20 numerów) wyprzedaży dajemy 10% opustu.

Ponieważ "Rycerz Niepokalanej" dąży jedynie do nawracania i uświęcania, a przez to do uszczęśliwienia dusz, prosimy wszystkich, którym powyższy cel leży na sercu, by rozpowszechniali go między krewnymi i znajomymi, katolikami i niekatolikami. Kto zyska 30 prenumeratorów i przyniesie ich listę wraz z przedpłatą, otrzyma jedną prenumeratę na ten czas bezpłatnie.

Administracja 2


"1" Dnia 15 XII 1921 prowincjał o. Alojzy Karwacki ostatecznie dał zgodę na wydawanie RN. Rękopis miał być oddany do drukarni 2 I 1922 - zob. Notatki o MI o. Alfonsa Kolbego, 52-53 - co prawdopodobnie opóźniło się parę dni ze względu na brak funduszów.

"2" Św. Maksymilian sam redagował wszystkie apele do czytelników itp., chociaż ich nie sygnował swym nazwiskiem, ale kładł podpis: "Administracja", "Od wydawnictwa" itd.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA