MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.
Druk.: ulotka dwukartkowa jako tzw. dyplomik MI. Po tekście zasadniczym nota: 16 XII 1919. Pozwalam drukować. O. Alojzy Karwacki, Prowincjał OO. Franciszkanów. Nihil obstat. Ks. Jan Kanty Tobiasiewicz, cenzor. L. 11893/19. Pozwalamy drukować. Z książęco-biskupiego Konsystorza. Kraków, 19 grudnia 1919. Adam Stephanus. - Przedruk. RN 1 (1922) 15-16; RN 2 (1923), okładka numeru lutowego (bez aktu poświęcenia).

Kraków, przed 16 XIII 1919

"Ona zetrze głowę twoją" (Rdz a 3,15).

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Oficjum NMP).

Milicja Niepokalanej 2

"Ona zetrze głowę twoją" (Rdz b 3,15).

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Oficjum NMP).

I. - Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

II. - Warunki: 1) Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić "Cudowny Medalik".

III. - Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" (można dodać na końcu i szczególne jakieś intencje).

2) Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co zostawia się gorliwościroztropności każdego; przede wszystkim zaś "Medalik Cudowny".

Uwaga: 1) Środki (pod numerem III) są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem choćby najmniejszym; miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N. niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie na rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich c niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.

R. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Pierwsza strona (okładka) ulotki, tj. dyplomika MI. Prawie całą stronę zajmuje wizerunek Niepokalanej z rozłożonymi rękoma, depczącej głowę węża. U dołu strony napis: Ona zetrze itd.

"2" Tekst wydrukowany na 2, 3 i 4 stronie dyplomika MI. Tytuł: Milicja Niepokalanej - został powtórzony.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA