MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Kraków, po 29 VII 1919 1

"Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15) a.

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Oficjum NMP) b.

I - Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów 2 i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

II - Warunki: 1) Oddać się całkowicie NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić "Cudowny Medalik".

III - Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" 3 (można dodać na końcu i szczególną jakąś intencję).

2) Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co poleca się każdego gorliwości i roztropności 4: przede wszystkim zaś "Cudowny Medalik".

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta.

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Uwaga: 1) Środki pod numerem III są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym: miłość bez granic 5 ku Sercu Przenajświętszemu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N.N. niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami duszy i ciała, z całym moim życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zwyciężyła na całym świecie", abym w Twoich c niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszystkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno święta.

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wydaje się, że tekst polski powstał nie wcześniej jak po powrocie do kraju. W liście z 7 IV 1919 św. Maksymilian zachęcał swego brata, o. Alfonsa Kolbego, aby tenże przetłumaczył dyplomik MI na jęz. polski; o. Alfons wolał się jednak wstrzymać aż do przyjazdu brata. Nie znaczy to wcale, że dokonał rzeczywiście tłumaczenia, skoro w swych Notatkach o MI przepisał sobie tekst łaciński (s. 2); a tekst polski podaje dopiero pod datą 7 XI 1919, w okresie przygotowywania dyplomika MI w jęz. polskim do druku, co nastąpiło w połowie grudnia 1919 r.

"2" Wyraz podkreślony dwukrotnie.

"3" Wyraz podkreślony dwukrotnie.

"4" Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

"5" Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA