MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg. rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Rzym, 28 IV 1918 1

I - Za wszystkich i każdego z osobna, za których się podoba więcej i podoba Niepokalanej.

II - Według wszystkich i każdej z osobna intencji Niepokalanej.

III - Na podziękowanie Trójcy Przenajświętszej, Sercu Pana Jezusa i Duchowi Przenajświętszemu za wszystkie łaski, co dotąd były, teraz są i na przyszłość będą (improprie) udzielone Niepokalanej, a szczególnie za łaskę Niepokalanego Poczęcia "cum omnibus antencedentibus, praesentibus et consequentibus" 2.

IV - O łaskę powiększenia czci Niepokalanej "sine limite", "intensive" i extensive 3. Za Milicję Niepokalanej "intensive quoad constitutionem internam, benedictiones et indulgentias et extensive pro omnibus et singulis, qui in ea sunt et erunt" 4.

V - Za wszystkich i każdego, którym ja albo moi lub oni mnie albo moim cośkolwiek dobrego lub złego uczynili, powiedzieli lub pomyśleli, lub w przyszłości uczynią, powiedzą lub pomyślą.

VI - Pro omnibus et singulis, qui sunt vel erunt 5.

1 - Tata? 6

2 - Mama

3 - + Br. Alfons 7

4 - Franuś! (itd.)

5 - Omnes et singuli 8 krewni, przyjaciele, nieprzyjaciele

6 - Omnes et singuli qui se commendarunt 9

7 - Omnes et singuli pro quibus debeo vel possum 10

8 - Omnes et singuli acatholici (pro conversione) 11

9 - Omnes et singuli catholici (pro sanctificatione) 12

10 - Bronisław Dąbrowski

11 - Adam Zalewski

12 - Edward Kłys

13 - Franciszek Jurasz

14 - O. Bronisław

15 - O. Hugolin Czyż

16 - Mikołaj Hołub

17 - O. Henryk Granata

18 - O. Quiryk Pignalberi

19 - O. Dominik Neculaes i familia jego

20 - O. Józef Fery

21 - O. Piotr Józef Pal i familia

22 - Hanibal Foghetti

23 - + Br. Hieronim Biasi i familia

24 - O. Serafin Bejan

25 - Br. Jan Gąrleanu

26 - O. Cyryl Kita

27 - O. Kamil Marosz

28 - P. Camillo (Fute b. Fr.)

29 - O. Wenanty Katarzyniec

30 - Najprzewielebniejszy O. Dominik Tavani (O. generała)

31 - N. O. Peregryn Haczela

32 - N. O. Stefan Ignudi

33 - J. E. Ks. biskup Franciszek Berti

34 - O. Aleksander Basile

35 - Mons. Ciatti

36 - D. Vagaggini

37 - N. O. Alojzy Bondini

38 - Koledzy i współbracia z Handlówki z Pabianic, ze Lwowa, Krakowa, Włoch (i Rzymu), Krakowa

39 - Profesorzy i przełożeni

40 - + O. d"Avoli

41 - P. Gruchała Jan

42 - + Br. Pacyfik

43 - P. Kociurski

44 - Ks. Jakowski Włodzimierz

45 - Ks. Wojciech Helbich

46 - Ks. Edward Lidtke

47 - Ks. Kowalski

48 - Co bilet zapłacił do Lwowa

49 - Polska, Rumunia, Austria, Rosja, Niemcy, Ukraina, Czechy, Gdańsk

50 - Francja, Włochy, San Marino, Litwa, Sara Petkowitsch i 3 inni

51 - Ardigò

52 - Żyd z Pabianic

53 - Żyd jeniec w Amelii

54 - Żyd Enrico Pitigliani

55 - Nie wierzący w piekło

56 - Paweł Moratti

57 - Rodzina br. Hieronima Biasiego

58 - Akademicy i studenci

59 - Powierzeni mej pieczy duchowej lub nie

60 - P. Osanna Ioanno

61 - Roberto Calcinaro

62 - Giorgio Montico

63 - Agostino Rizzi

64 - Tamè

65 - Angelo Biasi

66 - Br. Lewicki Albin

67 - S. Teresa (pro glorificatione) 13

68 - Gemma (pro glorificatione)

69 - Jedna dusza uświęcona

70 - S. Leonia 14

71 - Ks. Adam Bogdanowicz

72 - Kazimierz Dąbrowski

73 - Krenz (pastor)

74 - Eize

75 - Rodzina na górce

76 - Ks. Filipski

77 - Ordo Fratrum Minorum 15

78 - Bracia, którzy byli są i będą w Wydawnictwie

79 - Misja Franciszkańska Krucjata Misyjna

80 - "Rycerz", MI, Wydawnictwo

81 - O. Prowincjał, Gwardian, Generał

82 - Kociurski

83 - Kraszewski dr

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wspomnienie we Mszy świętej w intencji żyjących. Początek listy powstał zapewne w dniu święceń lub zaraz po święceniach; lista stopniowo się powiększała.

"2" Za łaskę Niepokalanego Poczęcia ze wszystkim, co ją poprzedziło, co jej towarzyszyło i co było jej następstwem.

"3" Bez granic, intensywnie i ekstensywnie (praca w głąb i wszerz).

"4" Za Milicję Niepokalanej, "intensywnie" co do wewnętrznego ukonstytuowania, błogosławieństw i odpustów, i "ekstensywnie" za wszystkich razem i każdego z osobna, którzy w niej są lub będą.

"5" Za wszystkich razem i każdego z osobna, którzy są lub będą.

"6" Św. Maksymilian nie wiedział w tym czasie, czy umieścić swego ojca na liście żyjących czy zmarłych.

"7" Krzyżyki oznaczające zmarłego św. Maksymilian dostawił później.

"8" Wszyscy razem i każdy z osobna.

"9" Wszyscy razem i każdy z osobna, którzy się polecili.

"10" Wszyscy razem i każdy z osobna, za których modlić się powinienem lub mogę.

"11" Wszyscy razem i każdy z osobna akatolicy (o nawrócenie).

"12" Za wszystkich razem i każdego z osobna katolicy (o uświęcenie).

"13" Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus (o wyniesienie na ołtarze).

"14" Numery 67-70 są przez Świętego zakreślone.

"15" Zakon Braci Mniejszych.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA