MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Karta tytułowa "Dzienniczka mszalnego".

Rzym, 28 IV 1918 2

Pierwsze notatki w dzienniczku mszalnym

Ex misericordia Dei
per Immaculatam
die 28 Aprilis anni 1918
in festo S. Pauli a Cruce
IV Dominica post Pascha
Romae
in ecclesia S. Andreae della Valle
ab Eminentissimo Cardinali Vicario
Basilio Pompilj
ordinatus fui
Domini Nostri Iesu Christi Sacerdos

 Annus
sacerdotii
I
1918
Apriilis
Aetas
25 annos
1XXVIII
S. Paulus a Cruce
pro bono Missae celebravi etc.Romae
Ecclesia S. Andreae a della Valle, altare maius
229
Numismatis Miraculosi
pro conversione Sarae Petkowitsch, schismaticorum, acatholicorum, massonorum etc.Ecclesia S. Andreae b delle Fratte, altare "Immaculatae Apparitionis"
330
Votiva SS. Petri et Pauli
pro gratia apostolatus et martyrii, pro me et confratribus in CollegioBasilica S. Petri, altare: Sepulchrum S. Petri

P. Maximilianus M-a Kolbe


Przekład polski

Rzym, 28 IV 1918 2

Z miłosierdzia Bożego
przez Niepokalaną
dnia 28 kwietnia 1918 roku
w święto św. Pawła od Krzyża
w 4. niedzielę po Wielkanocy
w Rzymie
w kościele św. Andrzeja della Valle
przez J. Em. Kardynała Wikariusza
Bazylego Pompilj
zostałem wyświęcony na kapłana
Pana Naszego Jezusa Chrystusa

 Rok
kapłaństwa
I
1918
kwiecień
Wiek
25 lat
1XXVIII
Św. Pawła od Krzyża
odprawiałem w intencji osiągnięcia korzyści, płynących ze Mszy św. itd.W Rzymie
kościół św. Andrzeja della Valle, wielki ołtarz
229
Cudownego Medalika
o nawrócenie Sary Petkowitsch, schizmatyków, akatolików, masonów itd.kościół św. Andrzeja delle Fratte, ołtarz "Zjawienia się Niepokalanej"
330
Wotywa o świętych Piotrze i Pawle
o łaskę apostolatu i męczeństwa, za siebie i współbraci w Kolegiumbazylika św. Piotra ołtarz: Grób św. Piotra

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Tekst z dawnym numerem 872a.

"2" Data rozpoczęcia notatek mszalnych.

"3" Nie udało się ustalić, kim była Sara Petkowitsch, zamieszczona również w "memento za żywych" - zob. Pisma, 873, pod numerem 50.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA