MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 8 (1929) 307.

Niepokalanów, przed październikiem 1929 1

W podaniach do Niepokalanowa o przyjęcie na Braci niejednokrotnie daje się wyczuć brak dostatecznego zrozumienia istoty życia u nas i warunków przyjęcia do tego życia. Wyjaśniamy więc, że nie decyduje tu ani wykształcenie czy to teoretyczne (gimnazjum, uniwersytet), czy też praktyczne, jak mistrzostwo w jakim zawodzie, choć jedno i drugie bardzo jest pożądane i przydatne, ani też stan materialny i suma wniesionych pieniędzy, lecz tylko i wyłącznie poświęcenie się 2, złożenie ofiary z siebie, ze swej woli, by siły, zdrowie i życie całe zużyć w pracy nad zdobyciem całego świata i każdej duszy z osobna Niepokalanej, poczynając oczywiście od siebie. Choćby kto więc zgłosił się na Brata z wykształceniem uniwersyteckim lub ze skończoną politechniką i ofiarował ze swych majętności tyle, że pokryłby od razu grube tysiące długów "Rycerza" i umożliwił natychmiastowy zakup potrzebnych maszyn, urządzeń i rozbudowę klasztoru, do takich rozmiarów, by mógł pomieścić tylu Braci, ilu potrzeba przy obecnym rozwoju "Rycerza" dla wykonania wszystkiego na czas, bez przeciągania pracy nieraz późno w wieczór - ale nie całkiem chciałby się poświęcić Bogu i Niepokalanej, tylko z pewnymi zastrzeżeniami: nie mógłby być przyjęty. Z drugiej zaś strony, kto zupełnie całkowicie pragnie oddać się Bogu przez Niepokalaną, choćby był prostaczkiem, bez wykształcenia i bez dyplomów, przy tym bardzo ubogi, zostałby przyjęty z otwartymi rękami, bo choć bardzo potrzeba tu sił wykwalifikowanych i zdatnych do różnych rodzajów pracy tak umysłowej, jak fizycznej, to jednak przede wszystkim chodzi o poświęcenie się Bogu przez Niepokalaną, co stanowi najważniejszy warunek i istotę życia w Niepokalanowie.

Ponieważ "Rycerz" rozwija się szybko i dziennie przybywa przeciętnie od 100 do 200 nowych czytelników, przeto i przyjmowanie kandydatów na Braci nie zostało zawieszone. Kto czuje więc szczere pragnienie oddania się i poświęcenia całego swego życia sprawie Niepokalanej i znajduje się między 15. a 30. rokiem życia, niechaj do prośby o przyjęcie dołączy świadectwo metryczne, świeże świadectwo moralności od księdza i zdrowia od lekarza, jako też własnoręcznie krótko skreślony przebieg dotychczasowego życia, i prześle pod adresem: Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej", Niepokalanów, poczta Teresin Sochaczewski. W razie przyjęcia należy przyjechać możliwie najprędzej, w każdym razie nie później, jak w ciągu miesiąca.

Dyrekcja Wydawnictwa
"Rycerza Niepokalanej"


"1" Zamieszczone w numerze październikowym z 1929 r.

"2" Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA