MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 7 (1928) okładka numeru kwietniowego.

Niepokalanów, przed kwietniem 1928

Dzielimy się z Czytelnikami radosną nowiną, że mimo tylu uchybień naszych, wynikłych z przenosin Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa (poczta Teresin Sochaczewski) - jednak nakład "Rycerza" nie tylko się nie umniejszył, ale ustawicznie rośnie i dobiegł już obecnie do 70 000 egzemplarzy. Marzeniem naszym - i Waszym, Czytelnicy - jest, by w bieżącym już roku do 100 000 dobił... Ileż wtedy dusz nieśmiertelnych do Niepokalanej przylgnie, ile z dobroci Jej matczynego serca pełną dłonią czerpać będzie!... Czytelniku, w wielkiej mierze od Ciebie to zależy! Jeśli Niepokalaną kochasz, jeśli wdzięcznością ku Niej serce Twe płonie - przyczyń się do tego co sił! Podsuwaj, zachęcaj, nakłaniaj. Ustnie i listownie. Opłaci się trud taki! Niepokalana Ci go nie zapomni! - Niechże wszyscy Czytelnicy "Rycerza" gorliwymi będą! W zdobywaniu świata dla Niepokalanej!...

Obecnie, z wiosną, musimy przystąpić do rozbudowy Niepokalanowa. Ciasna hala mieszkalna, służąca zarazem i za sypialnię, i za refektarz, i wszystko - musi być uzupełniona przez osobne klasztorne celki i poszczególne lokale. A i kaplica stanowczo za ciasna. Nawet pracownia rozbudowy się domaga. Wszystko krzyczy: cegieł, desek!... Kto by tedy z Czytelników "Rycerza" mógł nam dopomóc w uzyskaniu materiału budowlanego lub obeznany z tym będąc, informacji co do taniego zakupu nam udzielić - niech z miłości ku Niepokalanej łaskawie to uczyni. I ten trud, dla Jej dzieła poniesiony, się opłaci!

Od czasu przeniesienia Wydawnictwa do Niepokalanowa każdego dnia w kaplicy naszej zanosimy modły za Dobrodziejów "Rycerza". Kto w jakikolwiek sposób pomoc nam niesie, z modlitwy tej korzysta.

Również codziennie modlimy się w kapliczce naszej w intencjach tych, które nam Czytelnicy nadsyłają i przedkładamy je wszystkie razem Niepokalanej, niezależnie od tego, czy były już w "Rycerzu" ogłoszone, czy dla braku miejsca i nawału pracy jeszcze nie były. Tak więc obecnie każda prośba do Niepokalanowa przesłana znajduje zaraz ustawiczne, bo co dnia powtarzane, poparcie w modlitwie wspólnej. Czynimy, co w naszej mocy, resztę Niepokalanej zostawiając...

O. Maksymilian M-a Kolbe 1


"1" Autorstwo prawdopodobnie samodzielne, choć możliwy współudział o. Alfonsa Kolbego w redakcji stylistycznej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA