MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 6 (1927) okładka numeru wrześniowego.

Grodno, po 15 VIII 1927 1

W intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów "Rycerza Niepokalanej" odprawiła się 2 w samą uroczystość Wniebowzięcia NMP Msza św. w Ostrej Bramie przed nowo ukoronowanym Cudownym Obrazem 3.

O. Maksymilian Kolbe


"1" Dane zaczerpnięte w treści komunikatu.

"2" Mszę św. odprawił sam św. Maksymilian, jak wynika z jego własnoręcznych zapisków w Księdze kasowej MI nr 3 pod datą 15 VIII 1927; jest tam m.in. pozycja "oprowadzającemu po kościele zakrystianowi Ostrej Bramy 1 zł". Święty nie pojechał na odpust do Wilna sam, ale zabrał ze sobą wszystkich braci z Wydawnictwa RN w Grodnie (20 osób), którzy przy okazji pielgrzymowali także do Kalwarii Wileńskiej.

"3" Obraz MB Ostrobramskiej (MB Miłosierdzia) w Wilnie został ukoronowany koronami papieskimi 2 VII 1927 przez kard. Aleksandra Kakowskiego. W uroczystościach koronacyjnych wziął udział cały Episkopat Poslki, rząd RP z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Józefem Piłsudskim oraz tłumy wiernych. Koronacja odbyła się staraniem arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Z ramienia RN obecny był na koronacji o. Alfons Kolbe. "Rycerz Niepokalanej" obszernie relacjonował na swoich łamach przebieg uroczystości - zob. RN 6 (1927) 176-177, 193, 228-233, 259-263, 264.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA