MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: ulotka, załączona do RN na grudzień 1926, AN. Jedna karta jednostr. druk.

Grodno, po 12 X 1926 1

"Rycerz Niepokalanej" jest miesięcznikiem mającym na celu: podbić pod słodkie panowanie Niepokalanej Dziewicy wszystkich ludzi bez wyjątku, więc nie tylko katolików tak gorliwych jak i oziębłych, lecz i heretyków wszystkich odcieni, i schizmatyków, i żydów, i pogan, a osobliwie masonów, którzy wyznają otwarcie, że rozumowaniem Kościoła katolickiego nie zwalczą, lecz psuciem obyczajów 2. Jakoż psują obyczaje przez literaturę, sztukę, teatr, kina i mody.

Obiera sobie "Rycerz Niepokalanej" za Patronkę i Kierowniczkę, i Dowódczynię, i Właścicielkę - Niepokalaną, gdyż:

- Ona to starła głowę piekielnego węża, co zapowiedział Bóg jeszcze w raju: "Ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę Jej" (Rdz 3,15).

- Ona niszczyła zawsze herezje, co stwierdza Kościół katolicki w pacierzach kapłańskich: "Ciesz się, Maryjo Dziewico: wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Oficjum o NMP).

- Ona i dziś druzgocze potęgi piekła, bo któż przeliczy ten długi i nieprzerwany szereg nawróceń za Jej przyczyną? Wystarczy wspomnieć o Cudownym Medaliku!

- Ona strzeże czcicieli swoich przed upadkiem, bo wiemy z doświadczenia, że kto gorąco jest nabożny do Niepokalanej, ten albo nie upada, albo upadłszy, rychło powstaje.

"Rycerz Niepokalanej" wychodzi od początku 1922 roku; po pięcioletnim istnieniu zdobył sobie 40 000 prenumeratorów; kosztuje ledwie 15 gr (rocznie 1,50), mimo że każdy numer jest oprawiony w okładzinkę, spięty i wyrównany. Kto dla skrajnej nędzy i tego złożyć nie może, otrzymuje "Rycerza Niepokalanej" zupełnie bezpłatnie: takich prenumeratorów liczy miesięcznik ok. 3.000 i jest on dla nich jedyną pociechą w ich niedoli; za to więcej posiadający składają i posyłają wedle możności ofiary, a Niepokalana im za to się odwdzięcza.

Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej"
OO. Franciszkanie, Grodno


"1" W listach do o. Alfonsa Kolbego z dnia 29 IX i 12 X 1926 - zob. Pisma I, 102 i 104 - św. Maksymilian podsunął myśl opracowania ulotki.

"2" Ulotka jest wspólnym dziełem braci Kolbów: św. Maksymilian ją zainicjował, a o. Alfons zredagował i polecił wydrukować.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA