MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) okładka numeru październikowego.

Grodno, przed październikiem 1926

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach, na jaki cel wysyła się pieniądze;

2) o podawanie przy zmianie adresu także adresu poprzedniego;

3) o adresowanie w sprawach "Rycerza" do Administracji względnie do Redakcji "Rycerza Niepokalanej", a nie imiennie do O. Redaktora, gdyż to może spowodować opóźnienia;

4) o zareklamowanie w razie nieotrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca.

Z początkiem października opuści prasę "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Prosimy więc Szanownych Czytelników "Rycerza Niepokalanej", aby już teraz zgłaszali się do tych, od których "Rycerza" pobierają i powiadomili, że życzą sobie także kalendarza. Tych zaś, którzy ponad 9 egzemplarzy "Rycerza" pobierają, prosimy, by zechcieli w najkrótszym czasie nas powiadomić, ile egzemplarzy kalendarza mamy im posłać.

Pobierającym od 1 do 9 egzemplarzy "Rycerza" wprost z naszej Administracji (pocztą) wyślemy w tej samej ilości kalendarz wraz z czekiem dla ułatwienia wpłaty za niego.

Kto by sobie kalendarza nie życzył, niechaj napisze na opakowaniu "zwrot" "nie przyjmuje" i przekreśli swój adres pozostawiając tylko nasz adres zwrotny.

Wszystkich Szanownych Czytelników bardzo prosimy, by dla miłości Niepokalanej starali się, o ile tylko mogą, by także i inni kalendarz Jej "Rycerza" kupili i czytali.

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA