MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) 80-81.

Grodno, przed marcem 1926 1

Poznańska Organizacja Kobiet wysłała do warszawskiej "Biblioteki Dzieł Wyborowych" list, w którym wyrażono obawę i mniemanie, że lektura wydanej tamże książki Z. Rygier-Nałkowskiej "Małżeństwo" może szkodliwie oddziałać na szersze masy. W odpowiedzi otrzymała Poznańska Organizacja Kobiet z Warszawy list następujący (cytujemy w całości):

Warszawa, 20 XI 1925

Biblioteka Dzieł Wyborowych

W odpowiedzi na list w obronie obyczajów z powodu książki Zofii Rygier-Nałkowskiej pt. "Małżeństwo", pozwalamy sobie zaznaczyć, że zarzuty w powyższym liście mogły zrodzić się tylko w umysłach tak zacofanych i tak pełnych pruderii, jakie są w Poznańskiem. Zacofanie przynajmniej o lat 20. Świat kroczy naprzód i wyzwala się z pokostu form, jakimi są sakramenty etc., stworzone przez szamanów dla ogłupiania ciemnych mas. Czy Narodowa Organizacja Kobiet wyobraża sobie, że przez głoszenie podobnie zacofanych listów posunie sprawę równouprawnienia kobiety? Wstyd tylko tym robicie Polsce. Faktycznie, jakże słuszne słowa polskiego Mussoliniego (Piłsudskiego): "Żałuję, że kazałem przyłączyć Poznańskie do Polski". Naprawdę wstyd i jeszcze raz wstyd.

(podpisano) J. K. Witoszyńska

"Postępowa" autorka tego listu zapomniała może, że były już w dziejach czasy, kiedy nie było sakramentów, ale od nich upływa już 2000 lat. A przecież nawet wedle jej zdania "świat kroczy naprzód". Miarodajne czynniki rządowe mają więc obowiązek uwolnić społeczeństwo od tak zacofanej "Biblioteki", która nadużywając słowa postęp ogłupia "ciemne masy" dziełami "wyborowymi".

Virga


"1" Zamieszczone w numerze marcowym z 1926 r.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA