MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) okładka numeru styczniowego.

Grodno, przed styczniem 1926

Do obecnego numeru dołączamy "Dodatek ilustrowany" 1.

Dnia 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia, była odprawiona Msza św. za wszystkich Dobrodziejów "Rycerza", którzy przez ofiary przyczyniają się do jego rozwoju. Wedle obietnicy danej jeszcze w pierwszym roku Wydawnictwa Msza św. będzie się corocznie odprawiać za Dobrodziejów "Rycerza" żywych i zmarłych, dopóki a "Rycerz" będzie wychodził.

Dla miłości Niepokalanej prosimy Szanownych Czytelników:

1) o modlitwę, by Niepokalana raczyła przez swego "Rycerza" jak najwięcej dusz sobie zyskać;

2) o szerzenie "Rycerza Niepokalanej":

a) jednając mu nieustannie coraz nowych Czytelników,

b) ułatwiając innym zmówienie "Rycerza" przez pośredniczenie b w prenumerowaniu,

c) kto może niechaj i więcej egzemplarzy zamówi, a potem rozsprzeda je innym w fabryce, w biurze, po wsi, pod kościołem (za pozwoleniem Ks. Proboszcza) itd.

W razie nieotrzymania numeru prosimy reklamować naprzód na poczcie, a potem u nas.

Przepraszamy tych wszystkich nowo zgłaszających się Czytelników, którym mumeru grudniowego nie wysłaliśmy, ale nim służyć już nie możemy, gdyż mimo nakładu 30 000 egzemplarzy całkiem się już wyczerpał.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dwie karty formatu "Rycerza" z ilustracjami po obu stronach i podpisami: 1) Nowi kardynałowie. Ojciec św. zamianował czterech następujących biskupów i arcybiskupów kardynałami: 1 - Cerettiego, nuncjusza w Paryżu, 2 - Verdego, sekretarza św. Kongregacji Obrzędów, 3 - Patryka O"Donnela, arcybiskupa-prymasa Irlandii i 4 - Gasparriego, nuncjusza w Brazylii; 2) Delegacja Greków przed Papieżem z okazji uroczystości 1600-letniej rocznicy Pierwszego Soboru Nicejskiego; 3) Wnętrze kościoła Narodzenia Chrystusa Pana w Betlejemie; 4) Betlejem, widok z zewnątrz.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA