MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" 2 (1926) 2.

Grodno, przed 1926

Po raz drugi udaje się w szeroki świat mały "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Zeszłoroczny w krótkim czasie się wyczerpał; obecnie więc wychodzi on w ilości dwa razy większej.

Byli jednak i tacy, którzy gniewali się na ten skromny kalendarz. Kto taki? Panowie masoni. Głośno krzyczeli oni przeciw niemu w jednej z najpopularniejszych swych gazet w Ameryce 1. Przez to jednak tylko dodają nam oni zachęty, bo widać Niepokalana i przez swój kalendarzyk raczyła wydatnie biednym duszom dopomóc, kiedy słudzy szatana tak się gniewają.

Do tych wszystkich, którzy te słowa czytać będą, zwracamy się tutaj z gorącą prośbą, by wedle sił szerzyli cześć Niepokalanej wszędzie i zawsze. A ponieważ i "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" to ma na celu, niech nie opuszczą żadnej sposobności, by on się dostał wszędzie.

Cena tylko 50 gr (20 centów amerykańskich) za egzemplarz.

Kto zamówi:

10 egzemplarzy - otrzyma 1 egzemplarz bezpłatnie

100 egzemplarzy - otrzyma 15 egzemplarz bezpłatnie

1000 egzemplarzy - otrzyma 200 egzemplarz bezpłatnie

Niech więc każdy postara się chociaż 10 egzemplarzy rozsprzedać, jeżeli nie 100 lub więcej, pomiędzy krewnymi, bliskimi lub znajomymi.

Zamówienia wysyłać pod adresem:

Administracja "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie,

GRODNO (Polska)

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma VI, 1002, przyp. 1.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA