MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. - Fotokop.: AN

Rzym 1918 - lipiec 1919; Kraków październik 1919 - czerwiec 1920

PAMIĘTNIKI
I

br. Maksymilian M-a Kolbe
Rzym 1918 1

Na jak największą chwałę Bożą przez cześć Niepokalanej

A 1918 (styczeń-marzec) | B 1918 (kwiecień-Czerwiec) | C 1918 (lipiec-wrzesień) | D 1918 (październik-grudzień) | E 1919 (styczeń-marzec) | F 1919 (kwiecień-Czerwiec) | G 1919 (lipiec-grudzień) | H 1920 (styczeń-marzec) | I 1920 (kwiecień-czerwiec)

A

1918

Styczeń

29 - Usłyszałem okropne bluźnierstwo przeciwko Najświętszej Maryi Pannie 2. - Jestem już zdrów 3; niczego nie potrzebuję; tylko pracować jak najwięcej dla zbawienia tych biednych dusz i na wynagrodzenie Niepokalanej, Panu Bogu za tyle krzywd, co codziennie się popełnia. Dosyć tego.

31 - Byłem z listem u biskupa (z Chiavari) Casabona. Wszystko z Lourdes: statua Niepokalanej, a nawet nóż do papieru i kałamarz. - Szczęśliwy! (dał mi także sonet dla wszystkich z Kolegium 4).

Luty

1 - Po obiedzie na ogrodzie dwóch ludzi patrzało przez okno. Co robić. - Dwa medaliki poszły. Cześć Niepokalanej. Br. Luciano Lelii złożył śluby solemne w kaplicy na ręce Najprzewielebniejszego O. Wikariusza Generalnego.

2 - Rano br. Luciano Lelii otrzymał w kaplicy diakonat z rąk Jego Eminencji Arcybiskupa Dominika Jacquet.

Podczas święcenia świec u Dwunastu Apostołów niespodziewanie zawołał mnie O. Rektor, abym mu towarzyszył w ofiarowaniu świecy Ojcu świętemu. Ceremonia odbyła się w sali Konsystorza 5. Gdy przyszła kolej na nas, Ojciec święty rzekł O. Rektorowi: "Reverendissimo Padre Consultore, consulti bene" 6

7 - O 8 rano o. Pal: "My mówimy, a inni czynią"; nowi Święci; przyczyna: ius possidendi 7.

O. Rektor (przy obiedzie): "Z małych pieniążków wielkie składają się kapitały". - Po południu służyłem za subdiakona w kościele św. Anastazji; podczas kazania o rzeczach ostatecznych (według zwyczaju tego kościoła) kaznodzieja wezwał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, zagrały organy, zadzwoniły dzwonki, a fratelloni 8 wnieśli przez wielkie drzwi cudowny obraz Mater divinae gratiae 9 - piękny zwyczaj.

8 - G. Biroccini (commendatore 10) miał w sali szkolnej Kolegium odczyt: "Podróż 9jego) do Jeruzalem": (Turcy więcej czczą P. Boga nogami, niż głową) z projekcjami. - Wyśmienicie.

11 - Objawienie się Najświętszej Maryi Panny w Lourdes 1858, 60 rocznica. Rano miał Mszę św. Arcybiskup Dominik Jaquet - (służyłem o. Palowi o 51/4 zamiast o 43/4 - zaspał); o 10 rano zwiedzaliśmy (ja po raz drugi) "Restauratio urbis" 11 - fundował Arcybiskup
Dominik Jaquet. - O 6 wieczorem miał śliczne kazanie o nadprzyrodzoności o. jezuita, ze słów Niepokalanej do Bernadety. - Wieczorem służyłem za subdiakona w kaplicy.

12 - Wieczorem projekcje: rewolucja francuska, budynki piękniejsze w Europie (niektóre); żarty.

13 - Środa popielcowa. Rano o 10 (u XII Apostołów posypywanie popiołem głowy; ładne kazanie o śmierci (o. Colajacomo, franciszkanin). - O Boże, jak tu żyć między tylu i tak strasznymi bluźnierstwami. - Biedne Włochy.

15 - ("Corda Pia" 12 u XII Apostołów). Znowu bluźnierstwo dalla fantasia 13.

16 - Bluźnierstwa pod oknem. - Co za kraj bluźnierców!

17 N - U św. Jana i Pawła (klasztor OO. Pasjonistów), wystawienie Przenajświętszego Sakramentu z forsownym oświetleniem i muzyką.

20 Ś - 80 rocznica br. Ludwika Campolli. Przy stole głos podnoszą o. Alojzy Sobuś (Prowincja Polska Amerykańska), Najprzew. O. Stefan Ignudi (Rektor), Przewielebny O. Antoni d"Avoli i br. Ludwik Campolli.

22 Pi - Biskup Casabona wyjechał do diecezji (Chiavari).

24 N - Rano powrócił br. Antoni Mansi. - Bogu dzięki i cześć Niepokalanej, że go nie wzięli do wojska.

- Na obiedzie był biskup Gamberoni.

Marzec

1, 2 i 3 - Egzaminy.

3 - Kazanie w "Gesu" i San Carlo Boromeo al Corso. Słyszałem kazanie w "Gesu".

4 - Wolne.

6 - W nocy umarł kardynał Serafini, prefekt Kongregacji "de Propaganda Fide". Kilka dni temu ciężko chory polecał się naszym modlitwom. - Wieczorem odwiedziliśmy zwłoki zmarłego kardynała w Pałacu Propagandy.

9 S - O. Kwiryk Pignalberi musiał wyjechać (jako żołnierz) z Rzymu (został jeszcze).

10 N - Skrutynium u J. E. Ks. Arcybiskupa Dominika Jacquet przed profesją br. Aleksandra Baldiniego i br. Antoniego Mansiego.

12 W - O. Kwiryk wyjechał z Rzymu (jako żołnierz).

17 N - Byłem na kazaniu polskim u OO. Zwartwychwstańców. Było jeszcze przed podniesieniem, ukląkłem na klęczniku i rozpocząłem kanoniczne pacierze... Dzwonek zadźwięczał, podniesienie. Wszyscy klękają i skłaniają głowy. Po ostatnim uderzeniu dzwonka odmawiam "Tercję" - Msza św. się kończy. - Zostaje mi jeszcze ostatnie Pater noster, gdy z ambony daje się słyszeć modlitwa. Potem rozpoczyna się kazanie.

Spojrzałem spodziewając się ujrzeć młodzieńca (tak bowiem wyobrażałem sobie ks. Florczaka); gdy tymczasem przedstawił się oczom moim siwowłosy starzec 14. Głosem powolnym, poprawiając niekiedy słowa mówił. - .(Nie mam czasu opisywać; muszę się uczyć; więc wkrótce zakończam). - Po kazaniu wystawienie Przenajświętszego Sakramentu i błogosławieństwo. - Co za przyjemne wrażenie między Polakami przy dźwięku polskiej pieśni klęczeć wobec Boga wcielonego i ukrytego pod postaciami chleba, co raczy spoglądać na nas i nam jak rozbitkom w obcej kramie błogosławić. - P. Bóg jest wszędzie i dla wszystkich. (Czuję, że zaczynam odczuwać, że polskie pióro zaczyna się rozbudzać w mej ręce. - O Niepokalana Pani i Królowo moja, racz mi dopomóc, żebym pisał tylko na cześć Twoją, a przez to na jak największą chwałę Twego Boskiego Syna).

19 W - Św. Józefa, święto de praecepto na mocy Kodeksu (kan. 1247 § 1). - Złożyli profesję solemną br. Antonio Mansi i br. Alessandro Baldini na ręce J. Em. kardynała Boschi (mowa o miłości krzyża). (Br. Fosco uwolniony od wojska; br. Gallo wzięty (abile 15).

20 Ś - Br. Henryk Granata zdał egzamin w Wikariacie do diakonatu. - Otrzymaliśmy Codex Iuris Canonici (editio oeconomica 16).

W Wielką Sobotę br. Henryk Granata był wyświęcony na diakona.


B

Kwiecień

9 W - Ojciec Rektor 17 mi kazał przygotowywać się na egzaminy w Wikariacie 18 do święceń kapłańskich. - O Niepokalana Pani moja, dopomóż mi, abym się dobrze przygotował do tak ważnej chwili. - Jak myślę o tym, z jednej strony czuję jakiś strach przed tak wielką władzą; z drugiej zaś gorące pragnienie tak pożądanej chwili. Piszę, abym kiedyś później czytając te zapiski, coraz więcej rozpalał się tą gorącością.

Maj

9 C - Wniebowstąpienie Pańskie. Dziewiąty miesiąca... jak to? już miesiąc przeleciał od ostatniego zapisku? Nie miałem co prawda czasu pisać; były sprawy o wiele ważniejsze do czynienia. - I najpierw przygotowanie do egzaminu w Wikariacie na - święcenia kapłańskie. Miały się odbyć na Zielone Świątki, chciałem więc po dwóch tygodniach tj. 24 stawić się do egzaminu. - Aż tu przychodzi wiadomość, że święceń w Zielone Świątki nie ma. - Po Zielonych Świątkach zaś kodeks wchodzi w życie. Jedyne święcenia przed Zielonymi Świętkami 28 kwietnia. - W sobotę 20 kwietnia w południe O. Rektor zawołał do swej celi: mnie, o. Kamila Marosza, o. Henryka Granatę, br. Dominika Nekulaesa, br. Augustyna Rizziego i br. Serafina Bagatellę i oznajmił nam, że J. Em. Ks. Kardynał Wikariusz pozwolił nam się wyświęcić i podczas rekolekcji w środę (24) złożyć egzaminy. - Nazajutrz wieczór rozpoczynają się rekolekcje.

Odprawiłem je według książki J. E Ks. Arcybiskupa Grassellego 19 pod przewodnictwem najlepszej Matuchny Niepokalanej. - Podczas nich Najprzew. O. Antoni d"Avoli 20 uczył nas odprawiać Mszę świętą.

27 kwietnia wieczorem przygotowaliśmy wszystkie rzeczy potrzebne do święceń.

28 kwietnia rano po modlitwach wyszliśmy z kaplicy i około godz. 7 rano wyszliśmy z Kolegium do kościoła św. Andrzeja della Valle. Tam, ubrany w szaty diakona przygotowywałem się z innymi do pierwszej Mszy św. - Przychodzi Don Giulio i wywołuje wszystkich po imieniu i ustawia w dwa równoległe szeregi, między którymi zaś przechodzi Kardynał Wikariusz 21 i w głębi zakrystii siada na krześle. Na znak ceremoniarza wszyscy (a było nas przeszło stu) parami idziemy do kościoła i zajmujemy "stalle" chóru w prezbiterium - J. Em. Kardynał Wikariusz ubiera się w szaty kościelne i rozpoczyna Mszę św. - Przychodzi tonsura, święcenia mniejsze przeplatane częściami Mszy św. .i wreszcie daje się słyszeć głos: "Accedant, qui ordinandi sunt ad Ordinem presbyteratus" 22 i na wezwanie imienia i nazwiska poszczególnych ordynandów odpowiadają głosy "adsum" 23 i jeden po drugim dołącza się do gromadki subdiakonów i diakonów stojących na środku... (Ale widzę, żem się zanadto rozpisał, a tu nie ma czasu; jest bowiem wiele do nauki, szczególnie to, co podczas rekolekcji się opuściło, a czasu mało - prędzej więc - i krótko).

Mnie i o. Kamilowi asystował o. Sobuś (Polak z Ameryki). - Po konsekracji łzy mi się cisnęły do oczu, ale trzeba było powstrzymywać wzruszenie i odmawiać modlitwy z Kanonu razem z J. Em. Kardynałem. - Po święceniach wróciłem do domu - jakie wrażenie - trzeba przyznać, że Niepokalana mnie raczyła przywieźć aż dotąd. - Potem byliśmy u N. O. Wikariusza 24 - i po południu z o. Granatą pod deszczem u chorego o. Łukasza pasjonisty.

29 kwietnia odprawiłem Mszę świętą na ołtarzu, gdzie Niepokalana raczyła się o. Ratisbonne"owi (i to przeciwko wszelkiej nadziei), Mszę o Medaliku Cudownym. Asystował mi o. Piotr Józef Pal (Rumun) i służył br. Hieronim Biasi (z Trentino) - obydwaj przyjaciele duchowni w Niepokalanej.

30 kwietnia - Msza św. na grobie św. Piotra. Asystował o. Pal; służył br. Paweł Tame (z Trentino).

1 maja - (święto św. Filipa i Jakuba 25) - Msza św. na ich grobie u Dwunastu Apostołów.

2 maja - Msza św. na grobie św. Pawła. Asystował o. Serafin Bejan (Rumun). Służył o. Henryk Granata (neapolitańczyk), potem ja jemu.

(Miejsca, gdzie odprawiłem następne Msze św., są zapisane w osobnej książeczce).

Pierwszego maja obchodziliśmy uroczyście w Kolegium (święto zewnętrzne) święcenia. - Przy obiedzie deklamowali wiersze br. Alessandro Baldini i br. Antonio Mansi alludując na asystencję 26 Najświętszej Maryi Panny przy ofierze Krzyża i Mszy św. -

Wieczorem miałem szczęście solennym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem otworzyć nabożeństwo miesiąca maja.

9 C - Wniebowstąpienie Pańskie. J. E. Arcybiskup Dominik Jacquet dał pierwsze dwa święcenia mniejsze br. Achillesowi Fosco i dwa następne braciom: Antonio Mansiemu i Alessandro Baldiniemu.

20 P - Poniedziałek Zielonych Świąt odprawiłem Mszę św. z o. Henrykiem Granatą w katakumbach św. Kaliksta (różnica w ubiorze liturgicznym) - przy statui św. Cecylii - o godz. 61/2. - Wczoraj w Zielone Świątki o. Kamil Marosz odprawił u Dwunastu Apostołów pierwszą Mszę św. śpiewaną z Veni CreatorTe Deum.

21 W - Rano o godz. 73/4 odprawiłem Mszę św. w "Cenaculum" (naśladownictwo Wieczernika). Asystował o. Dominik Neculăeş. - Około 11 przyszedł do Kolegium opat od św. Pawła 27, benedyktyn i miał prześliczną mowę o życiu zakonnym i że perfecta laetitia 28 jest w cierpieniu codziennym dla miłości P. Jezusa (życie wspólne, obowiązki i inne okazje) i prosił, żeby się modlić za niego, aby mu P. Bóg zesłał wiele "perfecta laetitia non esclusa questa del portinaio" 29.

Czerwiec

Czerwiec 1 - Nie mam czasu pisać; co robić?! 30 maja w Boże Ciało służyłem za subdiakona kardynałowi Boschi w procesji u Sióstr "Bocca della Verita" 30

6 C - O. Dominik Neculăeş na obiedzie na pytanie, w jaki sposób można nawrócić (zbawić) jak najwięcej dusz, odpowiedział: "zostając świętym", czyli przykładem.

7 Pi - Święto uroczyste Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rano o 9 Msza śpiewana (służyłem za subdiakona), po południu poświęcenie się Zakonu Franciszkańskiego Najświętszemu Sercu P. Jezusa 31. Miał przemowę o. Józef Schaeper, prokurator generalny Misjonarzy "del Preziosissimo Sangue" 32. "Teraz trzeba się nauczyć: Uczcie, uczcie się ode mnie, żem jest cichypokornego serca" Mt 11,29.


C

Lipiec

15 P - O godz. 7 odprawiłem Mszę świętą przed cudownym obrazem "Mater Admirabilis" 33 w kaplicy zakonnic (Misjonarek Serca P. Jezusa 34) Trinita del Monti; służył mi br. Hieronim Biasi; po raz pierwszy wtedy konsekrowałem puszkę i wyczyściłem (purificatio). - Przygotowanie do podróży.

16 W - Wstałem o godz. 3; o 4 odprawiłem Mszę św. przed ołtarzem Niepokalanej (benedicite do podróży); przed wielkim ołtarzem odprawiał równocześnie Mszę św. J. E. Biskup Berti. O 5 wyszliśmy z Kolegium. Bracia Hieronim Biasi, Paweł Moratti i Ecker nieśli walizki. Poczciwy br. Hieronim musiał nieść na plecach moją walizkę, bo uszy się oberwały. Około 9 byliśmy na stacji Nami, skąd samochodem dojechaliśmy około 10 do Amelii. - Na bramie: "Civitas Beatae Mariae Virginis". - Nie spodziewani. Zapoznałem się z seminarzystami.

17 Ś - Msza św. w kaplicy Seminarium i śniadanie z seminarzystami (gorąco w celi; trzeba iść na górę). Rekreacja wieczorna (po raz drugi) w Seminarium.

18 C - Msza św. w Seminarium. - Rekreacja po kolacji w ogrodzie Seminarium przy świetle księżyca.

19 Pi - Jak zwykle.

21 N - Wieczorem pierwsza przechadzka.

22 P - Rano przechadzka na pagórek - cicerone.

24 Ś - Rano przechadzka na pagórek leśny, gdzie węgiel wypalali.

25 C - Rano Msza św. u zakonnic Augustianek 35 w kościele św. Moniki. - Pierwszy raz dałem Komunię św. przez kratkę zakonnicom. - Po drodze zakrystian katedry Izaak pokazał mi bilet z urzędu telegraficznego, świadczący o telegramie posłanym na imieniny Ojcu świętemu 36. - Wróciłem sam; przed drzwiami biskupstwa czekali już seminarzyści na mnie, żebym z nimi poszedł na przechadzkę. - Wymówiłem się i posłałem ich samych. Zapewne zrobiłem przykrość Biskupowi, ale co robić, już jest po fakcie.

Najświętsza Maryja Panna potrafi rozwiązywać wszystkie trudności bardzo łatwo.

28 N - Msza św. w parafii św. Elżbiety po Mszy św. J. E. Biskupa Bertiego. - Hostia wcale nie okrągła, przy Mszy św. czasem nie było nikogo do służenia; trzeba było odpowiadać; - tabliczka z modlitwami przy końcu Mszy św. w zakrystii, na klęczniku pełno książeczek, na ścianie obrazki, prócz tablicy z modlitwami przed i po Mszy świętej (możem się przewidział) charakter kościoła w małej parafii - ale ludzi dosyć na Mszy św. i kościół odnowiony. - Odprowadził mnie do biskupstwa chłopczyk siedmioletni, który jeszcze nie przystąpił do pierwszej Komunii św.

29 P - Wieczorem na przechadzce odwiedziliśmy Mons. Prowikariusza Generalnego. - Wyspowiadałem się. -

30 W - Rano przechadzka do Annunziata, konwentu OO. Bernardynów. Wizyta biblioteki; spotkałem o. Bruzzone z chłopcami aspirantami do Kongregacji. - Wróciliśmy razem do Amelii (J. E. Biskup go nazywał drugim św. Filipem Nereuszem). - Po południu przyszedł on z aspirantami do Biskupa.

31 Ś - Po południu zwiedziłem Seminarium stare i wszystkie kąty nowego.

Sierpień

1 C - Msza św. w katedrze. J. E. Ks. Biskup wyjechał na jeden dzień na wizytację kanoniczną. Obiad w Seminarium. - Wieczorem powrócił Ks. Biskup.

2 Pi - Odpust zupełny toties quoties 37 w kaplicy biskupiej.

3 S - Rocznica mianowania Biskupem J. E. Franciszka Bertiego 38 Msza św. Ks. Biskupa z asystą w katedrze. -Upragniony deszcz. Wrażenia: śpiew unisono dosyć ładny, chociaż "z pamięci". - Pierwsza sobota miesiąca.

4 N - J. E. Ks. Biskup wyjechał na dwa dni na wizytacje pasterską. - Na obiedzie i kolacji byłem w Seminarium. - Spałem sam jeden w całym pałacu biskupim. - Rozmowa z kanonikiem Vagagginim o wychowaniu młodzieży.

5 P - Rano na przechadzce zwiedziłem z seminarzystami konwent OO. Augustianów "Scalzi" 39. Oglądałem obraz cudowny Matki Boskiej, którego 5 obrazków otrzymałem na pamiątkę, książki, z których dwie: historyczna i bulle papieskie tyczące się Augustianów. Oglądałem wiele ładnie wyrzeźbionych (laubzegowanych) rzeczy.

8 C - Rano przechadzka do OO. Kapucynów. - Zwykła gościnność. - Piękne, górzyste okolice.

Obserwacje ogólne: młodzieżą kierować, nie pchać naprzód; według natury ludzkiej. Moralnie, nie fizycznie. Dobro przedstawiając - pociągać.

10 S - Rano przechadzka do Foce, do cudownego obrazu Matki Boskiej delle Grazie. Dokument-manuskrypt z XVII wieku. Ojciec przeor robi wszystko, nawet prace ręczne. - Otrzymałem obrazki Matki Boskiej. - Pożyczono nam także historię obrazu i cudów.

12 P - J. E. Ks. Biskup powrócił wieczorem z wizytacji pasterskiej, na którą wyjechał w piątek wieczorem. - Przez ten czas byłem sam w pałacu biskupim (z kotem); jadłem w Seminarium.

13 W - Seminarzyści urządzili święto Serca P. Jezusa; o 9 odmówili Prymę i Tercję przed ołtarzem przez nich w sali studiów ustrojonym; potem jeden z nich (Ezio), ubrany w ornat, odprawiał "podobieństwo mszy" śpiewanej z asystą- - za kielich służyła szklanka. - Inni usługujący przy ołtarzu byli ubrani w komże; a wszyscy śpiewali Mszę pseudo - de Angelis. Po czym odmówili Sextę i Nonę. - Najświętsza Maryja Panna raczyła mnie pocieszyć wiadomością (z Sekretariatu Stanu Ojca św.) o mamie i jednym z braci (zapewne Józiu). - Wieczorem funkcja w Seminarium (po kolacji).

15 C - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wczoraj wieczór nieszpory pontyftkalne; dziś Msza św. pontyfikalna i nieszpory z procesją. Rano cztery razy bierzmowanie.

16 Pi - Przyjechał niespodziewanie o. Dominik Neculaes uczyć śpiewu gregoriańskiego i wyświęcić się na księdza - Deo gratias per optimam nostram communem Matrem 40.

20 W - Wycieczka (pielgrzymka) do Foce z o. Dominikiem Neculaesem i z seminarzystami. O. przeor wyjechał do Rzymu. Przy drzwiach zamkniętych Msza św. przed obrazem odsłoniętym. - Litanie śpiewane. - Na śniadanie figi z drzewa. - Powrót około godz. 10.

21 Ś - Zaczęliśmy porządkować bibliotekę seminarium. - Przyjechał (Keko) Franciszek Senibaldi z diecezji św. Pawła - licenza invemale 41 - w piątek wyjechał do domu.

24 S - Mons. Wikariusz Generalny. - O. Kamil Ciatti przyszedł do biskupstwa. - Spowiedź.

26 P - O godz. 6 3/4 odprawiłem Mszę św. u Sióstr bł. Cottolengo 42 o Niepokalanym Poczęciu. - Cud pomnożenia się mięsa przy krajaniu i 12 000 lirów 11.

27 W - O. Dominik Neculaes złożył egzaminy - scienza profonda e vasta 44.

28 Ś - Wieczorem o. Dominik rozpoczął rekolekcje.

30 Pi - Wycieczka w pobliżu Narni. - Wypoczynek w Fornole.

Wrzesień

7 S - Wieczorem przyjechali ojcowie Serafin Bejan i Antoni Słowiński. - Spotkałem ich w Neno na drodze wiodącej do stacji Narni, przyjechali biedą 45, bo nie było miejsca w automobilu. Biedacy musieli telefonować do Amelii po dorożkę (ja przeniosłem się do Seminarium do camerone 46).

8 N - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. O. Dominik Neculaes był wyświęcony na księdza przez J. E. Ks. Biskupa Franciszka Marię Bertiego podczas Mszy pontyfikalnej w dniu wizytacji pasterskiej. - Cały dzień przebyliśmy w konwencie Santa Maria OO. Augustianów "Scalzi". - Wieczorem powróciliśmy wszyscy fiakrem: Ks. Biskup, kanonik Pastura kanclerz biskupi, o. Dominikj Neculaes, o. Serafin Bejan, o. Antoni Słowiński, sługa biskupa i ja. - Rano poszedłem z seminarzystami. - Wizytacja księgi chrztu i śmierci.

9 P - Po południu zwiedziłem z ojcami Rumunami kościoły św. Augustyna, św. Magno i św. Anioła razem z ochronką dla dziewczynek-sierot.

12 C - Pierwsza Msza św. o. Dominika w katedrze w obecności J. E. Ks. Biskupa i kapituły. - Po Mszy św. błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem. Służyłem za subdiakona. - Obiad w Seminarium.

13 Pi - Ojcowie Bejan i Słowiński wyjechali do Asyżu. - Odprowadziłem ich z o. Dominikiem i sługą Ks. Biskupa do automobilu. - Przeniosłem się do biskupstwa.

14 S - Asystowałem O. Dominikowi w "San Magno". - Podarowano mu pióro.

15 N - J. E. Ks. Biskup wyjechał na dzień do Porchiano. Asystowałem do Mszy św. o. Dominikowi w kościele św. Moniki.

19 C - Zbierałem z seminarzystami kwiaty na wystawienie Przenajświętszego Sakramentu na jutro u zakonnic San Magno, Santa Monica i Carita.

20 Pi - Po południu godzina adoracji w Seminarium, przed Najświętszym Sakramentem wystawionym.

21 S - J. E. Ks. Biskup wyjechał na wizytację pasterska do San Bucetole i Frattucia. W niedzielę wieczór powrócił.

26 C - Seminarzyści poszli z o. Dominikiem do Capitone na przechadzkę. - J. E. Ks. Biskup odbył wizytację pasterską w Foce. - Niepokalana Matuchna raczyła mnie pocieszyć listem od Mamy.

28 S - O. przeor z 2 klerykami i z 2 braćmi przyszli do Ks. Biskupa.

29 N - J. E. Ks. Biskup pojechał na wizytację pasterską do Fornole.


D

Październik

1 W - Rano poszedłem z seminarzystami w kierunku "Machie", aby przyspieszyć przyjście koni (i osłów), na których Ks. Biskup z kanonikiem Pasturą, sługą "Raniero" i dwoma seminarzystami, Ezio i Umberto, miał pojechać na wizytację pasterską. Poetyczna przechadzka. - Potem poszliśmy do OO. Kapucynów kombinować, abyśmy mogli u nich przebyć święto św. Franciszka.

4 Pi - Przebyliśmy święto św. O. Franciszka u OO. Kapucynów - przyjęli nas wyśmienicie. - Dałem pierwszą Komunię św. dwom chłopcom. - Wieczorem o. Dominik odprawił "Transitus" Sancti Patri Francisci 47. Z nami powrócił Enoch.

5 S - Br. Hadrian (kwestarz OO. Kapucynów), odniósł Ks. Rektorowi 48 pieniądze posłane na przyjęcie seminarzystów. "Jesteśmy biedni" - "Siamo poveri".

6 N - W katedrze różaniec (trzy części).

10 C - Po południu byliśmy w Foce.

12 S - Wycieczka do Lugnano. NMP Niepokalana raczyła wyprosić piękny, pogodny dzień, przed nim i po nim deszcz. - Rano po Mszy św. o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 6 3/4 wyszliśmy: o 7 wieczorem powróciliśmy.

15 W - Wrócił o. Dominik z "Pepino Lucidi i Remigio Sensini" 49 - z Lugnano.

16 S - Remigi chory w łóżku, obawa choroby hiszpańskiej 50.

19 S - Remigi wstał z łóżka.

20 N - Przyszła wiadomość o śmierci o. Antoniego Głowińskiego 18 października.

21 P - Powrócił J. E. Ks. Biskup.

25 Pi - Zwiedziłem z o. Dominikiem i ks. kanonikiem Vagagginim kolegium (konwikt) Coccarini (pierwej nasz klasztor) i część zewnętrzną miasta. - Mury cyklopskie i pelazgskie 51. (W niedzielę Medalik Cudowny seminarzystom).

29 V - Powróciłem z o. Dominikiem z Amelii. - Biskup wzruszony przy pożegnaniu. - W Kolegium zastaliśmy kilku chorych na "hiszpańską chorobę" i br. Antoniego Mansiego bliskiego śmierci.

31 C - Rano zasnął w Panu br. Antoni Mansi śmiercią bardzo budującą. - Przed śmiercią przyrzekł mi "Farmi caminar dritto colle bone o colle cattive" 52.

Po południu dowiedziałem się o śmierci o. Serafina Gregoriego z tej samej choroby, podczas gdy zastępował jednego ze zmarłych proboszczów (w spowiadaniu chorych).

Listopad

2 S - Odprawiło się w kaplicy oficjum solenne za duszę br. Antoniego Mansiego. Po południu o (1 3/4 - 2) z O. Rektorem, br. Hieronimem i br. ... 53 pojechałem na cmentarz ze zwłokami zmarłego. - Automobil z trumnami. - Cmentarz zamknięty.

9 S - O. Cyryl Kita powrócił z Sardynii. - Bogu dzięki, cześć Niepokalanej.

14 C - Odprawiłem Mszę św. na grobie św. Stanisława (quattrino 54); służył mi do Mszy br. Hieronim Biasi.

20 Ś - Wieczorem około godz. 6 ucząc się historii w celi usłyszałem silniejsze niż zwykle pukanie do drzwi: - Avanti! - Otwierają się drzwi i ... nadspodziewanie ukazuje się w nich o. Hannibal Foghetti z towarzyszącym mu br. Achillesem Fosco. - Cześć Niepokalanej Matuchnie za wszystko, co z nim raczyła uczynić dotąd i na przyszłość uczyni.

21 C - Towarzyszyłem o. Hannibalowi do N. O. Wikariusza Generalnego. Wieczorem byłem z o. Neculaesem w kościele św. Cecylii. Wrażenia: brak wychowania u dzieci; księża rozmawiają w kościele.

22 Pi - Msza św. do Ducha Przenajświętszego na otwarcie szkoły w Gregorianum. O Gianfranceschi oświadcza, że w próżności zasada jest także dobra 55.

27 Ś - Odprawiam Mszę św. u stóp Niepokalanej Ratisbonne"a 56 o godz. 6. Służył do Mszy św. br. Nicolo Orlich.

29 Pi - Nowenna do Niepokalanego Poczęcia z błogosławieństwem Ich Eminencji Kardynałów.

Grudzień

3 W - O. Pal: "prosto do nieba" ... 57

8 N - Niepokalane Poczęcie - Profesja solemna Braci: Giovanni Ossanna, Achille Fosco, Angelo Biasi, Girolamo Biasi.

10 W - Przyjechał Ks. Biskup Berti.

16 P - Wyjechał Ks. Biskup Berti.

21 S - Br. Jan Ossanna był wyświęcony na subdiakona w bazylice laterańskiej.

26 C - Św. Szczepan. Imieniny O. Rektora. Był na obiedzie O. Generał dei "Figli di Santa Maria Immacolata" 58.

27 Pi - Przyjechał o. Cicchitto.

30 P - Słyszałem okropne bluźnierstwo przeciwko NMP Bolesnej. - Jaki Pan Bóg dobry, że nie karze śmiercią na miejscu za tak wielkie zniewagi.

31 W - Widziałem w katakumbach "Priscillae" najstarszy w świecie, bo z początku II wieku obraz Najświętszej Maryi Panny.


E

1919

Styczeń

1 Ś - Po południu przyszła do Kolegium jedna camerata 59 z Propagandy oglądać żłóbek - dwóch Rumunów i - Chińczyk.

5 N - Uczestniczyłem na odczycie dekretów 1) "Tuto" do kanonizacji bł. Gabriela 60 dell"Addolorata i 2) potwierdzenia dwóch cudów do beatyfikacji Taigi.

8 S - Rano uciekł diakon o. Hannibal Foghetti. "O Najświętsza Panienko, nie zapomnij o nim, nie dopuść, aby zginął i aby innych do zguby pociągnął; niech nie znajdzie nigdzie pokoju, dopóki jak najprędzej nie powróci do Ciebie, a przez Ciebie do najlepszego Ojca".

15 S - Odprawiłem Mszę św. w bazylice 61; manipularz podarty; podczas Mszy św. krople wody z góry, tak że i na patenę dwie kropelki upadły. Bogu dzięki, że było po Komunii. - Biedny P. Jezus; jak Go traktują.

16 C - Powrócił br. Hieronim Biasi.

19 N - Odwiedziłem z innymi J. E. Ks. Arcybiskupa Antoniego Grassellego chorego w łóżku. Na słowa, aby wspomniał na nas, jak będzie w niebie, otworzył oczy i odpowiedział: "bene" 62; o. Palowi: "con tutto il cuore" 63.

22 Ś - Przyjechali 3 bracia z Rumunii i 4 klerycy świeccy.

28 W - Przyszła wiadomość o śmierci o. Ambrożego Chrzanowskiego na hiszpańską chorobę.

29 Ś - Powrócił br. Nicolo Orlich.

Luty

1 S - O godz. 3 umarł Ks. Arcybiskup Antonio Maria Grasselli.

2 N - Matka Boska Gromniczna. - Po południu byliśmy pomodlić się przy jego zwłokach.

4 W - Zwłoki Ks. Arcybiskupa były przeniesione po południu do bazyliki św. Apostołów.

5 Ś - Pogrzeb Ks. Arcybiskupa Grassellego.

17 P - Wystąpił z Zakonu br. Nicolo Orlich.

19 Ś - O. Moscato pojechał do Konstantynopola.

22 S - Niepokalana Matuchna mi raczyła dopomóc złożyć egzaminy z Pisma św. i historii kościelnej do doktoratu.

27 C - Byliśmy na przedstawieniu u ciemnych (Sant Alessio) 64.

Marzec

2 N - O. Bejan wyjechał do Asyżu. - Po południu przyjechał J. E. Ks. Biskup Franciszek M-a Berti. - Umarł o. Michenan.

3 P - Egzekwie (po 30 dniach) - Ks. Biskup Berti miał pontyfikale 65, a O. Rektor Ignudi mowę - po południu u ciemnych teatr.

4 W - (Byłem na adoracji z o. Dominikiem Neculaesem). Ks. Biskup Berti wyjechał do Amelii. - Msza żałobna za o. Michenana.

5 Ś - U Santa Maria in Cosmedin procesja z J. Em. kardynałem Giorgim.

13 C - Przyjechał o. Otmar.

16 N - Powrócił z wojska br. Gallo. - Byłem w Komitecie Polskim 66 poświadczyć za o. Łukasza pasjonistę, który ma wyjechać do Polski.

19 Ś - Św. Józefa Oblubieńca NMP. Nieszpory śpiewane.- Przemowa Ks. ... 67 Nuncjusza Apostolskiego w Pekinie: posłuszeństwo, nabożeństwo = naśladowanie. -Wieczorem przyjechał ze Szwajcarii J. E. Ks. Arcybiskup Dominik Jaquet.

23 N - Wieczorem umarł J. Em. Kardynał Cassetta.

26 Ś - W nocy przyjechał N. O. Prowincjał rumuński 68. - Zbudzony pukaniem.

28 Pi - Ojciec św. 69 pobłogosławił stowarzyszenie Niepokalanej pomiędzy alumnami Kolegium przez J. E. Ks. Arcybiskupa Dominika Jaqueta 70.

31 P - Przyjechał o. Emilio Horsa, chory na żołądek.


F

Kwiecień

4 Pi - Najprzewielebniejszy O. Wikariusz Generalny dał swoje błogosławieństwo na piśmie dla "MI" 71.

5 S - Kończę 4-dniowe wakacje ad praecautionem 72

12 S - Niepokalana, "Fiducia mea" 73, mi dopomogła zdać egzaminy z teologii moralnej i prawa kościelnego. - Egzaminowali: J. E. Ks. Arcybiskup Dominik Jaquet, Najprzewielebniejszy O. Prokurator Generalny O. Franciszek Dall"Olio i Najprzewielebniejszy O. Franciszek Laner. - Teraz trzeba rozpocząć wakacje wielkanocne; bo też czuję ich potrzebę. "Maryja". - Wieczorem odwiedziłem z o. Józefem Palem o. Emila Norsę w szpitalu Sióstr angielskich (irlandzkich).

17 C - Wielki Czwartek. Przyjąłem Komunię św. z rąk Ojca świętego (po czym śniadanie w Watykanie). Ojciec św. pobłogosławił 10 Medalików Cudownych.

22 W - Byłem rano u Al. Gurina w Kolegium Capranica 74. - Po południu u o. Norsy.

23 Ś - Odwiedziłem rano o. Reymana. - Ks. biskup Sapieha od 10 dni w Rzymie.

24 C - Zaniosłem książeczki dla jeńców polskich. - Czterdziestogodzinne nabożeństwo u OO. Zmartwychwstańców. - O. Serafin Bejan wyjechał o 71/2 wieczorem do Rumunii. - Przed wyjazdem zapisał się do "MI." - Pożegnaliśmy się na stacji.

28 P - Pierwsza rocznica święceń kapłańskich.

Maj

2 Pi - Wieczorem posiedzenie księży polskich w Rzymie u OO. Zmartwychwstańców dla asystencji religijnej jeńców polskich. Mnie przypadła Sardynia po 25 maja (jeżeli przełożeni pozwolą) - O. Rektor 75 z powodu braku koniecznego zdrowia nie pozwolił.

3 S - Operacja o. Emila Norsy.

4 N - Ks. Czapla nie może mnie zastąpić z powodu zajęcia (400 chłopców) 76. - Po południu oznajmiłem wszystko J. E. Ks. Biskupowi Sapieże w Watykanie. - Łatwo uznał niemożebność. Maryja.

11 N - Przemowa (o św. Józefie) J. E. Ks. Biskupa Donato Volluti Zati dei duci di S. Clemente di Patrasso.

22 C - O. Pal (organista) wyjechał w południe z o. Bischofem do Asyżu.

24 S - Auxilium Christianorum 77. Według Woli Niepokalanej wykończyłem ostatnie egzaminy (moja wina, że nie starałem się lepiej pracować). - Po południu odwiedziłem N. O. Prowincjała OO. Redemptorystów z Warszawy 78.

27 W - Rano o godz. 5 1/4 umarł o. Emilio Norsa, nawrócony z judaizmu. - Byłem u niego i odmówiłem koronkę przy jego zwłokach. - Szczęśliwy czciciel Niepokalanej.

28 Ś - (Św. Emil). Pogrzeb o. Emila Norsy. Oficjum za zmarłych. Msza śpiewana, o 12 wyjechaliśmy na cmentarz Regina coeli laetare etc. O surrexit odmawialiśmy.

31 S - Błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem udzielił J. E. Ks. Arcybiskup Jaquet.

Czerwiec

1 N - Przedwczoraj wieczorem przyjechał z Malty N. O. Prowincjał 79 z Kustoszem Kustoszów 80 i dwoma klerykami, którzy wczoraj z Kustoszem Kustoszów i br. Hieronimem (zamiast mnie) pojechali do Asyżu. - Przedwczoraj także przyjechał N. O. Fleury, gwardian z Fryburga (Szwajcarii) i Prowincjał tytularny Saksonii. - Wczoraj przybyli N. O. Prowincjał 81 i kustosz z Sycylii 82, O. Carta kustosz z Sardynii, a wieczorem J. E. Ks. Biskup Sanna, Prowincjał sardyński 83.

3 W - Około godz. 8 wyszedłem pod deszczem z Kolegium, aby pojechać do Ravello. Bilet kupiłem w agencji na placu XII Apostołów i tramwajem pojechałem do stacji. Po drodze zauważyłem, żem zapomniał w pośpiechu przygotowania do wyjazdu wziąć brewiarz, któregom naumyślnie nie włożył do walizki, żeby go móc odmówić w pociągu. O 9 godz. 10 minut wyjechałem z Rzymu, a po 2. wysiadłem w Neapolu. - Kręciłem się, aby znaleźć tramwaj do Barra. - Na próżnom go oczekiwał, pod żarem słońca coć się popsuło i numer 56 się nie pokazywał; - poszedłem więc na stację kolei elektrycznej "Circumvesuviana" i oczekując tu 3/4 godz. wyruszyłem do Barra. Tam przenocowałem.

4 S - Pożegnałem się z o. Ludwikiem Jovino, o. Franciszkiem Capponim i Leonem ... 84 i rano wziąłem pociąg elektryczny do "Valle di Pompei". - Po drodze obserwowałem wulkan Wezuwiusz i chmurę dymu (gazów), co z siebie wyrzucał. Po 9. wyszedłem ze Mszą św. przed ołtarzem NMP Różańcowej. - Zamieszkałem w zakrystii. - Śniadanie i dysputa z żołnierzem. - Zwiedziłem zakład. - Wycieczka na stację - drożyzna - karmelki. - Pacierze i 2 koronki poza ołtarzem NMP. - Na stacji. - Rozmowa z muzykiem po drodze. - Gorąco z wulkanu. - Vietri sul mare - automobilem do Minori - krajobrazy (góry wiszące i morze). - Z Minori z chłopakiem do Ravello - opowiadam o bluźnierstwach i nożach - 2 cukierki = 2 soldi 85 pod deszczem scalinata 86 - kamień, gdzie (według tradycji) wypoczął św. O. Franciszek - "venuto un monacco. Dove sta?" 87 - "Jaka pociecha". Lir i wino dla chłopaka. Droga oddana Niepokalanej dobrze zakończona. -

Ravello. - Chory fr. Diego. - Brak podziału godzin. - Scala 88. - Willa. - Telegram: "Najprzewielebniejszy O. Magister Tavani Generałem." - Kwiaty w kościele. -Dobroć ludzi. - Podobny do fr. Mansiego.

8 N - (Zielone Świątki). Spowiedź u kuzyna br. Antoniego Mansiego. - Obiecał zebrać trochę źródeł co do dzieciństwa br. Antoniego.

10 W 89 - Cześć Niepokalanej! Znalazłem między książkami konwentu "Notizie istoriche... Madaglia Miracolosa" 90 z roku 1835 - 5 lat po objawieniu się.

- Po południu br. Ludwik 91 oprowadzał nas po Ravello: willa zamknięta - dom br. Antoniego Mansiego - Belvedere Gonfatone i protestanta. - Staruszek, pan podupadły, bo za dobry, opowiedział historię Ravello. - Potrzeba Medalików Cudownych.

11 Ś - Wieczorem przyjechał z Rzymu o. Antoni Palatucci gwardian Ravello. - Odwiedziny u proboszcza, wujka br. Antoniego Mansiego.

12 C - Wieczorem przyszedł z Amalfi J. E. Ks. Biskup Ercolano Marini.

13 Pi - (Święto św. Antoniego Padewskiego). - Asystowałem do Mszy św. Biskupowi. - Wieczorem procesja po "paese" 92. - Zostałem w klasztorze. - Kazanie J. E. Ks. Biskupa. - Błogosławieństwo Przenajświętszym Sakramentem. - Dawałem do pocałowania relikwie św. Antoniego. - Wiele ludzi.

14 S - Asystowałem do Mszy św. Biskupowi. - Po śniadaniu odprowadziliśmy go z o. Antonim Palatuccim (gwardianem Ravello) aż do "wody". - Żarty po drodze: calze rotte 93. Po południu poszedłem z o. Henrykiem Granatą w stronę "San Buco". - Znużony nad miarę. - Piękne widoki: góry spadziste po części lesiste i skaliste formują wąwóz, w którym szemrze górski strumień; przy jego ujściu Minori - miasteczko nadmorskie, od którego rozciąga się morze aż do horyzontu.

16 P - Rano o 5 wyszedłem z konwentu z o. Antonim Palatuccim i br. Franciszkiem Proto (z Ravello) do Minori, gdzie łódką dobiliśmy do parowca, który w 2 godzinach dopłynął do Salermo. - Morze spokojne. - Prądy morskie. - Kazio 94 w Salerno. - W katedrze odprawiłem jednocześnie z o. Antonim Mszę św. na grobie apostoła św. Mateusza (trudność z powodu braku "Pastor bonus"). - Wilgoć w kaplicy. - Śniadanie. - Golenie się. - Ciastka. - Dorożka za 2 liry (i 25 centymów zamiast 5 lirów) do Vietri sul mare. W instytucie "Figlie della Canta" 95 wszystkie wychowanki noszą "Medalik Cudowny"; oglądałem roczniki Zgromadzenia, ale nie mogłem tam znaleźć cudów "Medalika Cudownego". - Czarna kawa. - Obiad. - Do Vietri, do fotografa tramwajem. - Nie zastaliśmy go w domu i z powrotem tramwajem. - O. Antoni poszedł zająć dla mnie miejsce w automobilu. - Odprowadziłem siostrzenice. Opowiedziałem "Historię Medalika" 96 - modlitwa o powołanie - "Ipsa conteret caput tuum" 97 Rdz 3,15. Powracam spiesznie - oczekiwanie niepewne - rozmowa z młodzieńcem. - Automobil przyjeżdża - miejsce się znajduje - o. Antoni stoi - dobre wychowanie człowieka, co mu ustąpił miejsca. - Koronka. - Medytacja: "Bądź błogosławiona na wieki, Pani i Królowo, Matuchno moja, że raczysz jeszcze myśleć o mnie, tak pełnym pychy, miłości własnej. Na sądzie ostatecznym wszyscy poznają, że Ty wszystko mi dajesz, a ja niczym jestem. Błogosławionaś na wieki, o Niepokalana, a ja cały i całkowicie jestem Twój, co do duszy i co do ciała, całe moje życie, śmierć i wieczność jest Twoją własnością na wieki; racz czynić ze mną, cokolwiek Ci się podoba. Jestem całkowicie kontent. Jeżeli Ci się podoba, racz mnie wziąć nawet w tej chwili. - Jeżeli później Ci się podoba, to później - Jestem Twój, Mamusiu".

18 Ś - Poszedłem po południu, z o. Antonim Palatuccim i z o. Henrykiem Granatą do "Scala" i zwiedziłem z o. Henrykiem grotę, gdzie Najświętsza Maryja Panna objawiła się św. Alfonsowi Liguoremu.

23 P - O. Henryk Granata wyjechał z chorym br. Diego do Neapolu.

24 W - Dwie Msze św. w "Scala" w kościele i w kaplicy familii "Mansi". Pierwsze przeszło 200 znaczków i kartki pocztowe dla misji.

26 C - Po południu poszedłem z o. gwardianem do Amalfi. - Zwiedziłem grób św. Andrzeja. - U biskupa - "limonata" 98 - powrót do Ravello (br. Diego ma ernia strozzata 99, w szpitalu w Neapolu).

28 S - Podpis pokoju? 100

29 N - Niepewne. - "Te Deum" w "Congrega" 101. - Powrócił o. Henryk.

30 P - O nawrócenie protestantów w Ravello.


G

Lipiec 102

3 C - Wyjechałem do Neapolu. Msza św. u Arcybiskupa Ercolano Marini, arcybiskupa Amalfi. Automobilem do Vietri sul mare. Nie ma pociągu, więc do Sióstr Miłosierdzia, gdzie śniadanie i pacierze. "Terasa". O 11 na stację i do Portici. Królewski pałac poharatany. Poświęcenie mieszkania. Syn niedobry.

4 Pi - W Neapolu.

5 S - Do Ravello. - Dowiedziałem się o śmierci ojca br. Mansiego na ospę, matka ciężko chora; 2 siostry w łóżku. - Szczepienie ogólne 103.

Październik

6 P - Wieczorem objaśnienie programu MI u braci kleryków 104.

7 W - Matki Bożej Różańcowej. (Zostawiam 11/2 stronicy czystej do zapełnienia, bo od 5 lipca nic nie pisałem, chociaż bardzo wiele było by do zanotowania 105; brak jednak czasu, a może i niedbałość trochę przeszkodziło temu. - Dziś czyn Niepokalanej Matuchny pobudza mnie do wzięcia się do pióra). - Wieczorem na rekreacji 6 braci kleryków wraz z N. O. Magistrem, Czesławom Kellarem, wpisało swoje imiona do książki (mającej być wpisową) Milicji Niepokalanej 106 i mnie nakłoniono, jako już przedtem należącego do MI w Rzymie, do przyłączenia na początku mego imienia. Mamusiu, ja nic nie wiem, dokąd to dojdzie ta cała sprawa, ale racz czynić ze mną i nami wszystkimi, cokolwiek się Tobie podoba na jak największą chwałę Bożą; jestem Twój, Mamusiu Niepokalana moja. Ty widzisz, jak bardzo jestem nędzny, chodzący nad brzegiem przepaści, pełen własnej miłości; jeżeli mnie na jedną tylko chwilkę wypuścisz ze swoich niepokalanych rąk, pierwszy w najcięższe grzechy i na dno piekła upadnę, ale jeżeli mnie (na co zupełnie nie zasługuję) nie wypuścisz i kierować będziesz, nie upadnę na pewno i stanę się świętym, wielkimi świętym. Mamusiu, racz spojrzeć, aby to pisanie było na Twoją jak największą chwałę. Więc książki kazał N. O. Magister wziąć br. Alfonsowi.

8 Ś - U Sióstr Miłosierdzia (Warszawska 8) znalazłem książeczki: historię Medalika Cudownego i cuda zdziałane; nadto dowiedziałem się, że tam robią także Medaliki Cudowne. Chwała Bogu, cześć Niepokalanej. Sprzedałem o. Cyrylowi jedną książkę-historię. - Wieczorem N. O. Gwardian 107, obejrzawszy program, pozwolił mi założyć MI wśród braci zakonnych.

10 Pi - 3 książeczki historii i cudów (dekret).

11 S - 1 książeczka historii i cudów i 10 książeczek Stowarzyszenia Cudownego Medalika. - U Misjonarzy z o. Cyrylem.

18 S - Drugie posiedzenie MI kleryków w Krakowie, przed statuą Niepokalanej 108.

19 N - Przyjazd naczelnika Piłsudskiego do Krakowa.

20 P - Wyjechał biskup z Sandomierza.

21 W - Przyjechał do Krakowa N. O. Prowincjał, O. Alojzy Karwacki.

22 Ś N.O. Prowincjał mówił, że i on błogosławił MI; kazał zrobić doświadczenie fizyczne i traktat matematyczny 109.

23 C - N. O. Prowincjał pozwolił drukować biografie o. Antoniego Głowińskiego i br. Antoniego Mansiego 110 w porozumieniu z N. O. Gwardianem (eks-Prokuratorem Generalnym). - Po południu Julian i Marian Kiellar poszli do ojca na mieszkanie. - Podstawka dla figury Niepokalanej.

24 Pi - Obłóczyny br. ... 111.

25 S - Byłem w szpitalu Bonifratrów, gdzie żyd przyjął Medalik Cudowny dla swej służącej (5 i inni). - Rano dzieci ciężko chorej matki otrzymały Medalik Cudowny (8) - razem 13.

28 W - Do 5. wakacje z Konstytucji. Więc do pracy: MI, wynalazki, porządkowanie.

30 C - Wysłałem za pozwoleniem i kosztem N. O. Gwardiana książeczki "Cudowny Medalik" 112 i "Złote promienie" 113 do o. Rajnera, o. Remigiego i o. Hugolina.

31 Pi - Rocznica zaśnięcia br. Antoniego. Posiedzenie trzecie MI, na którym br. Walenty przeczytał przetłumaczoną na język polski biografię br. Antoniego, a br. Bonawentura list po łacinie do MI rzymskich. - Był obecny także o. Jacek, jako należący do organizacji księży.

Listopad

1 S - Do MI przystąpił br. Norbert.

2 N - Także br. Gerard Domka. - O. Joachim wyjechał do Loretto i powiózł list od MI krakowskiej do MI rzymskiej.

3 P - Otrzymałem list od przedtem już umierającego br. Pawła Morattiego.

5 Ś - 5 władz 114 wkładania Medalika Cudownego, Wieczorem o godz. 5 byłem na referacie prof. Zaremby o organizacji nauk matematycznych (w szczególe) we Francji.

6 C - (5. wieczór przyjechał o. Cyryl). - Powrócił br. Paschalis.

7 Pi - Wyjechał o. Cyryl (godz. 4 rano) do Włoch.

8 S - Msza św. u PP. Felicjanek, ul. Batorego 19? 115

9 N - Byłem u mamy 116.

10 P - Pożyczyłem od Szarytek "La Medaille Miraculeuse" 117.

11 W - Książeczka "Manuale Dzieci Maryi" 118. Informacje.

12 S - Odwiedziłem stolarza w szpitalu.

14 Pi - List od o. Cyryla (MI).

15 S - Posiedzenie MI. Czytałem drugą część referatu pt. "MI", tj. środki, trudności, nagroda.

19 Ś - Przyjechał z Włoch ks. dr Jarzębski i u nas nocował.

20 C - Przyjechał o. Anzelm.

21 Pi - Wieczorem wyjechał do Radomska.

24 P - Br. Alfons chory na nogę, czytał mi ciąg dalszy swych wierszy rozpocząwszy w czwartek.

26 Ś - Przyjechał o. Florian. Jest tu i o. Szymon i ks. arcybiskup Teodorowicz (wczoraj przyjechał).

27 C - MI. Posiedzenie MI przyspieszone z powoda rocznicy objawienia Cudownego Medalika 119 i oznaczenia posiedzenia nadzwyczajnego na dzień 8 grudnia. - Odczytano na nim statut opracowany przez prezesa 120, sekretarza pierwszego 121 i drugiego 122 szczególnie na to delegowanych na poprzednim posiedzeniu. Odbyła się także dyskusja, choć nie całkowicie 123.

28 Pi - O. Florian zaprowadza intronizacje Przenajświętszego Serca P. Jezusa.

29 S - Pojechał o. Florian.

Grudzień

1 P - Pogrzeb karmelity.

2 W - Byłem w szpitalu.

4 C - MI. - Zaniosłem z polecenia Przewielebnego O. Magistra (którego o to prosiły Franciszkanki 124) program MI do J. E. Ks. Biskupa Adama Sapiehy za pośrednictwem jego sekretarza, ks. Mazanka.

5 Pi - nie podpisany, ponieważ słowa "totum ordinem misericordiae" 125 mogą być źle zrozumiane.

Przyjechał z Rzymu Ks. Biskup O"Rourke 126.

7 N - Wieczorem dnia poprzedniego przyjechał z Rzymu ksiądz z wileńskiej diecezji. Dowiedziałem się o 8 rano 127.

MI. - Wieczorem odbyło się posiedzenie nadzwyczajne (akademia) na cześć Niepokalanego Poczęcia.

Program:

1) wiersz br. Alfonsa 128;

2) referat br. Bonawentury Podhorodeckiego: "Ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia";

3) odnowienie poświęcenia się NMP Niepokalanej;

4) wyrzeczenie się tytoniu;

5) "Tota pulchra" śpiewane.

Wypadło posiedzenie uroczo.

9 W - MI. - Otrzymałem list od br. Jana Gârleanu o MI 129.

12 Pi - MI. - Otrzymałem list od Przewielebnego O. Magistra 130, aby go poinformować o MI, żeby można było założyć ją we Lwowie między nowicjuszami. - Rób sama, Mamo, bo ja wciąż psuję i dzisiaj wieczór także. - Otrzymałem od wizytatora dla Polski 131 list do Konsystorza wileńskiego, aby o. Florian był mianowany dyrektorem Stowarzyszenia Cudownego Medalika 132.

16 W - MI. - MI 2 O.P.D.P. 133

Medalik - Pan Bóg choć obrażony, jednak cię szuka. Twoją i innych duszę Mu oddaj.

19 Pi - MI. - N. O. Prowincjał pozwolił (otrzymałem list) na drukowanie programu MI.

20 S - MI. - Program "MI" otrzymał potwierdzenie biskupa krakowskiego urzędowe (pozwolenie druku). Cześć Niepokalanej. Wieczorem posiedzenie MI kleryków odczytano statut koła MI z poprawkami 134, a Przewielebny O. Magister Czesław miał odczyt o masonach (kult szatana), po czym uwagi i intencje. W końcu "Magnificat" za potwierdzenie programu.

26 Pi - Przyszły władze z "Pia Unione del Transito di San Giuseppe" 135.

27 S - Misje. - Zaniosłem do kościoła św. Józefa papiery "Stowarzyszenia".

29 P - Przyszły władze z "Animae Victimae" 136.

30 W - Zakupiłem 100 książeczek "Złote Promienie". - MI.

MI. - List od Przewielebnego O. Prowincjała: "Proszę szerzyć Milicję Niepokalanej i wydać ustawy takowej, oczywiście z wiedzą O. Gwardiana".

31 Ś - Przyszło 2 000 egzemplarzy z druku 137.


H

1920

Styczeń

1 C - MI - Rozpoczęło się publiczne zapisywanie do MI w tutejszej zakrystii: 12 osób.

2 Pi - MI - Otrzymałem 3.000 egzemplarzy z druku.

3 S - MI - Zdarto ogłoszenie zebrania MI.

4 N - Kolęda u Franciszkanek. - Burza (MI). Przesilenie.

5 P - MI - Pierwsze posiedzenie MI Księży Franciszkanów w Polsce 138.

6 W - List od MI z Rzymu.

8 C - Przyjechał przed południem brat cioteczny Ignacy Langer, żołnierz, kawalerzysta; wyjechał wieczorem o 6 1/2. Odprowadziłem go do tramwaju. Niepokalana przysłała przez br. Józefa sznureczki na Medaliki Cudowne.

9 Pi - Kartka od br. Paolo Morattiego.

11 N - MI - 1) Błogosławieństwo na piśmie od J. E. Ks. Biskupa krakowskiego, Adama Sapiehy 139.

2) Pierwsze inauguracyjne zebranie dla MI świeckich 140.

14 Ś - Langer przysłał list o jeszcze. - Przyjechał o. Bronisław.

16 Pi - Wyjechał ze 100 kartkami 141 i 20 książkami.

17 S - Niepokalana wyrównała wszystkie długi. Cześć Jej. - MI. Otwiera się MI wśród braci nowicjuszy we Lwowie 142.

19 P - Nowych 10 ze szkoły podoficerskiej z Przemyśla.

23 Pi - MI - List od O. Magistra Wenantego o założeniu MI wśród kleryków lwowskich.

25 N - Zachorował Józef Pelc. - Odwiedziny brata stryjecznego.

27 W - MI - Drugie posiedzenie nadzwyczajne MI Franciszkanów w Polsce; dyskusja nad statutem. Ciąg dalszy wieczorem.

Luty

Przyszła wiadomość o śmierci o. Joachima Ruszla dnia 13? stycznia 143.

Przyszła wiadomość o śmierci o. Metodego Prapulinata dnia 1? lutego 144.

5 C - MI - Pieczęć MI w Polsce.

7 S - MI - Posiedzenie MI kleryków. Odczyt br. Bonawentury "Jak robić referaty" 145.

MI - U chorego żołnierza w szpitalu. Odczyty: "Nie masz Boga", "Człowiek z małpy".

8 N - Po południu przed pierwszą: założenie MI wśród studentów i akademików na Smoleńsku. - Około piątej - odczyt o. Henryka w "Sali Włoskiej" pt. "Jedno z niebezpieczeństw chwili obecnej". 80 nowych zapisanych. Cześć Niepokalanej.

10 W - Syndykat wynalazków. - Drożyzna medalików.

11 Ś - 13 Pi - Przyjechał o. Remigi z Kalisza do Lwowa. Wieczorem przyjechał o. Sylwester.

27 Pi - Opuściłem przez dłuższy czas pisanie: Od 17 do 22 odprawialiśmy rekolekcje. O. Ludwik przyjechał 22 czy 23.

Dziś nie miałem lekcji, bo krwią plułem w ostatnich dniach.

Dnia 22 w niedzielę odbyły się śluby solemne br. Alfonsa i 5 innych. Byłem świadkiem. Po południu u Mamy.

27 Pi - Przyszła biografia o. Emilio Norsy.

28 S - Pojechał o. Ludwik.

Marzec

2 W - Spowiedź żołnierzy 2. raz.

3 Ś - Spowiedź żołnierzy 3. raz.

8 P - Spowiedź żołnierzy w Kobierzynie.

9 W - Byłem u ks. Pieniążka, misjonarza, w sprawie litografii. Ich posiedzenia.

11 C - Msza św. żałobna za duszę o. Izydora Olbrychta, zmarłego dnia 6 bm. we Lwowie.

26 Pi - Z braku czasu opuściłem pisanie przez dni kilka: w tym czasie przyjechał N. O. Prowincjał; otrzymałem żydka Samuela Katza dla nauki katechizmu; potem przez 3 dni, tj. 23, 24 i 25 odprawiał tu rekolekcje żyd, akademik z diecezji tarnowskiej, przed chrztem.

28 N - MI - Drugie posiedzenie MI studentów gimnazjum - obecnych 5; wyznaczenie trzech do opracowania statutu partykularnego.


I

Kwiecień

8 - U bolszewika w szpitalu. W dobrej wierze. - Płacze. Nowy Testament i Cudowny Medalik. - Pragnienie.

16 Pi - Przyjechał o. kustosz Daniel i o. gwardian Ferdynand z br. Rogerem.

17 S - O. Magister Czesław pojechał z o. Ferdynandem ku Lwowowi.

18 N - M.I.G 146 - posiedzenie trzecie 5 obecnych (21 i 22: konferencja we Lwowie), 1 nieobecny.

25 N - Czwarte zebranie MI świeckich z odczytem: "Co i jak robić"; wygłosił o. Jacek.

Uwaga - Opuściłem pisanie przez dłuższy czas. Dlaczego? Sam nie wiem, co było głównym do tego powodem. W każdym razie brak czasu i odpowiedniego zdrowia na to wpłynął

Maj

6 C - Przyjechało dwóch braci z Łagiewnik. - Otrzymałem rosyjskie książki apologetyczne (ciekawe zachowanie się tego, co przyniósł książki).

9 N - MI - Odczyt M I O. Magistra.

11 W - Majówka na Bielanach.

12 Ś - Przyjechał O. Prowincjał.

13 C - MI - Posiedzenie MI studentów.

14 Pi - Żydek drugi pożycza książki. - N. O. Prowincjał w nocy wyjechał do Lwowa.

20 C - W południe przyszedł telegram: "Jutro pogrzeb Bernarda - Paweł" 147. R.I.P.

Czerwiec

11 Pi - Procesja Najświętszego Serca Jezusowego u Jezuitów.

13 N - Św. Antoni Padewski, OO. Karmelici celebrują.

16 Ś - N. O. Gwardian, powróciwszy ze Lwowa, powiedział, że jest "befel" 148, abym pojechał jak najprędzej do Lwowa.

18 Pi - Przyjechałem rano do Lwowa. Poglądy protestanckie w pociągu; Żydek. - O. Wenanty bardzo osłabiony.

19 S - O. Wenanty wyjeżdża po południu do Hanaczowa.

21 P - Imieniny N. O. Prowincjała.


O. Maksymilian M-a Kolbe


Przypisy do części A

"1" Tekst pisany na okładce.

"2" OMK przebywał w latach 1912-1918 we Włoszech.

"3" Podczas studiów w Rzymie OMK zapadł na gruźlicę.

"4" Międzynarodowe Kolegium Seraifickie w Rzymie.

"5" Sala w pałacu papieskim, gdzie odbywają się uroczyste zebrania kardynałów, przyjęcia posłów zagranicznych itd.

"6" Prawo posiadania.

"7" Prawo posiadania.

"8" Bracia.

"9" Matka Łaski Bożej.

"10" Commendatore = komandor, komtur.

"11" "Restauratio urbis" - wystawa obrazująca starożytny Rzym (?).

"12" Prawdopodobnie nazwa organizacji religijnej.

"13" Z fantazji.

"14" Musiał to być inny kapłan, nie ks. Florczak, który w tym czasie miał 30 lat.

"15" Zdatny, zdolny (do służby wojskowej).

"16" Tanie wydanie.

Przypisy do części B

"17" O. Stefan Ignudi.

"18" W Wikariacie Rzymu.

"19" Antonio Maria Grasselli, franciszkanin arcybiskup Kolossy, jest autorem dzieła pt. "Esercizi spirituali al dero secolare e regolare", Roma 1894.

"20" Był to długoletni profesor w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie.

"21" Basilio Pompilj.

"22" Niech przystąpią ci, którzy mają przyjąć święcenia kapłańskie.

"23" Jestem obecny.

"24" O. Domenico Tavani.

"25" Od r. 1955 święto przypada 11 maja.

"26" Czyniąc aluzję do obecności.

"27" Bazylika św. Pawła "fuori le mura".

"28" Radość doskonała - zob. notatki OMK z medytacji na ten temat, nr 864 C przyp. 11.

"29" Radość doskonała nie wyłączając tej tj. radości furtiana (odźwiernego).

"30" Nie ma w Rzymie kongrgacji sióstr ani domu zakonnego, który by tak się nazywał. Jest natomiast "Piazza Bocca della Verita" niedaleko Via S. Teodoro, ale nie ma tam domu zakonnego.
Może chodzi o zgromadzenie "Suore di Carita di Santa Giovanna Antida Thouret", mające przy Via S. Maria In Cosmedin 5, dom generalny jak również prowincjalny (o. Cristoforo Zambelli).

"31" Zob. Pisma OMK I, 8 przyp 2.

"32" "Missionari del Preziosissimo Sangue" - "Congregatio Presbyterorum a Pretiosissima Sanguine" - kongregacja założona w 1815 r.

Przypisy do części C

"33" Cudowny obraz "Matki Przedziwnej".

"34" Misjonarki Serca P. Jezusa - zgromadzenie z2ałożone przez Franciszkę Cabrini w r. 1880. Obecnie zgromadzenie liczy 3 tys. zakonnic w 84 domach - zob. Enc. Cat. Vatic. VIII 1105-1106.

"35" Mniszki, biorące początek od św. Augustyna.

"36" Benedykt XV.

"37" Odpust zupełny Toties quoties, który można było zyskiwać w święto MB Anielskiej, został zniesiony konstytucją apostolską Indulgentiarum Doctrina z dnia 1 I 1967 przez papieża Pawła VI - zob. Comm. Ord. 64(1967) 156-172. Obecnie wspomniany odpust można zyskać raz dziennie.

"38" Bp Berti, franciszkanin włoski, według urzędowych wykazów został mianowany biskupem 31 VIII 1907 - zob. "Annuario Pontificio per l"anno 1935" 91.

"39" "Annuario Pontilicio per l"anno 1935", 603 podaje pełną nazwę zakonu: "Romitani Scalzi di S. Agostino, Ordo Fratrum Eremitarum discalceatorum S. Augustini" - założ. 1592-1599, zatw. 1610-1620.

"40" Bogu dzięki przez najlepszą naszą wspólną Matkę.

"41" Wyraz trudny do jednoznacznego odczytania.

"42" Św. Józef Cottolengo założył kilka zgromadzeń zakonnych - zob. ks. Henryk Demrych, "Szafarz Opatrzności Bożej św. Józef Cottolengo", Włocławek 1934, 35-40.

"43" Szczegóły z życia św. Józefa Cottolengo. ...

"44" Wiedza głęboka i rozległa.

"45" Tj. dorożką, jak wynika z dalszych słów. Była to dorożka o dwóch kołach.

"46" W j. włoskim = duży pokój, sypialnia.

Przypisy do części D

"47" Nabożeństwo o charakterze oratorium odprawione w kościołach zakonu św Franciszka, poświęcone śmierci św. Franciszka z Asyżu.

"48" Nie znamy nazwiska rektora Niższego Seminarium w Amelii z 1918 roku.

"49" Prawdopodobnie nazwa zakładu w Lugnano.

"50" Rodzaj grypy.

"51" Mury z kamieni specjalnie dobranych lub przyciosanych w kształcie nieforemnych wieloboków.

"52" "Sprawić, iż będę postępował właściwie prosto bez względu na dobre, czy złe okoliczności życia.

"53" Imię nie wpisane.

"54" Pieniążek.

"55" Zdanie niejasne.

"56" Tzn. w kościele S. Andrea delle Fratte w Rzymie.

"57" W tym miejscu strzałka pionowo do góry.

"58" "Figli di S. Maria Immacolata", Congregatio Filiorum S. Mariae Immaculatae, w skrócie FSMI, zakon założony 1866 - zob. "Annuario Pontificio per l"anno 1935", 629.

Przypisy do części E

"59" Salowa.

"60" Św. Gabriel od MB Bolesnej, kanonizowany w 1920. - Dekret "Tuto" oznacza, że można bezpiecznie przystąpić do kanonizacji Sługi Bożego (kan. 2140).

"61" Nie wiadomo dokładnie, o jaką bazylikę chodzi. W "Dzienniczku mszalnym" OMK pod dniem 15 I 1919 zanotował: "Basil. ? S. Mariae".

"62" Dobrze.

"63" Z całego serca.

"64" Wyraz trudno czytelny.

"65" Msza św. pontyfikalna.

"66" Był to "Komitet Narodowy Polski, Misja we Włoszech". Wystawiał on m.in. "świadectwo narodowości". Takie poświadczenie otrzymał z Komitetu OMK 2 VI 1919.

"67" OMK nie wpisał nazwiska, zostawiając wolne miejsce. Był to mons. Pietro Pisani, który dnia 19 III 1919 złożył wizytę w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie. ...

"68" O. Uleric Cipolloni.

"69" Benedykt XV.

"70" O. Alfons Kolbe w swych "Notatkach o MI" 3 rozszerza lakoniczną wzmiankę OMK: "28 marca 1918 był dla członków MI wielce radosny, bo oto J. E. Ks. Arcbp Jaquet będąc w tym dniu na audiencji u Ojca św. prosił i uzyskał błogosławieństwo papieskie dla stowarzyszenia Niepokalanej istniejącego między alumnami Kolegium".

Przypisy do części F

"71" Zob. Pisma OMK I, 22 przyp. 6 i 7.

"72" Dla pewności.

"73" Ufność moja.

"74" Kolegium założył w 1457 kard. Domenico Capranica - zob. "Annuario Pontificio per l"anno 1935", 809.

"75" O. Stefano Ignudi.

"76" Ks. Franciszek Czapla, jeszcze jako student teologii, został skierowany w czerwcu 1917 przez przełożonych do pracy w oratorium salezjańskim S. Cuore w Rzymie, która polegała na asystencji internistów (400 chłopców) i udzielaniu im lekcji, ponieważ księża włoscy i klerycy byli powołani do służby wojskowej. Tym się tłumaczy odmowna odpowiedź przełożonych ks. Czapli na propozycję wysuniętą przez OMK (ks. Franciszek Czapla, ks. Józef Oleksy - salezjanie).

"77" Wspomożenie wiernych.

"78" O. Emanuel Trzemeski; urzędował nie w Warszawie, lecz w Krakowie.

"79" O. Antonio Buhagiar.

"80" O. Paolo Bezzina.

"81" O. Rosario Failla.

"82" O. Bonawentura Piojusa.

"83" Właściwie komisarz generalny prowincji Sardynii.

"84" Nazwisko nie wypełnione.

"85" Sold = 5 centymów; moneta włoska.

"86" Szerokie schody np. przed kościołem.

"87" Przyjechał zakonnik. Gdzie mieszka?

"88" Schody; tu w znaczeniu kościoła lub jakiegoś zabytku.

"89" Data powtórzona przed zdaniem: Po południu itd.

"90" "Wiadomości historyczne... Medalik Cudowny".

"91" Br. Ludwik Campolli.

"92" Po okolicy.

"93" Podarte pończochy.

"94" Brak bliższych wiadomości.

"95" Figlie della Carita - zgromadzenie zakonne, mające swój dom w Rzymie; w 1965 r. liczyło 4739 sióstr w 359 domach - zob. "Annuario Pontificio per l"anno 1969" 1173.

"96" Zapewne spolszczony tytuł książki pt. "Notizie istoriche... Medaglia Mirawlosa", o której OMK czyni wzmiankę pod dniem 10 VI 1919.

"97" Ona zetrze głowę twoją.

"98" Lemoniada.

"99" Przepuklina uwięzgnięta.

"100" Traktat wersalski zawarty 28 VI 1919 r., przyznał Polsce Wielkopolskę i Pomorze, a na Górnym Śląsku i Mazurach zarządził plebiscyt oraz ustanowił Wolne Miasto Gdańsk.

"101" W j. włoskim = bractwo, kongregacja.

Przypisy do części G

"102" Pisane 22 sierpnia - przyp. aut.

"103" Przerwa w dzienniczku OMK od 5 lipca do 6 października.

"104" Na wyraźne polecenie o. magistra Czesława Kellara, by wprowadzić MI do seminarium zakonnego w Krakowie, OMK - działając z posłuszeństwa - nie wahał się dłużej i postanowił urządzić wpisy. Przedtem (6 X 1919) zapoznał kleryków z ideą i historią MI - zob. o. Alfons Kolbe, "Notatki o MI" 4-6.

"105" M.in. powrót OMK do kraju z Włoch i objęcie obowiązków profesora w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie.

"106" Dnia 7 X 1919 wpisali się do MI (według kolejności w księdze wpisowej): 1) o. Maksymilian Ma Kolbe, przyjęty w Rzymie 1917; 2) o. Czesław Kellar, magister kleryków; 3) br. Samuel Rosenbaiger; 4) br. Bonawentura Podhorodedd; 5) br. Alfons Kolbe; 6) br. Jerzy Wierdak; 7) br. Dominik Bednarz; 8) br. Walenty Skurzak.
O. Czesław Kellar polecił br. Alfonsowi Kolbemu spisać protokół z zawiązania się koła MI kleryków.
Pierwsze właściwe zebranie odbyło się 9 X 1919. Prezesem wybrano br. Alfonsa Kolbego, sekretarzem br. Samuela Rosenbaigera. Do napisania listu (w j. łacińskim) do kleryków - członków MI w Rzymie wydelegowano br. Bonawenturę Podhorodeckiego - zob. o. Alfons Kolbe, "Notatki o MI" 5-8, 16.

"107" Marian Sobolewski.

"108" Głównym punktem zebrania był referat OMK pt. "MI" (cz. I - o celu i naturze MI) - zob. o. Alfons Kolbe, "Notatki o MI" 8.

"109" Zob. Pisma OMK VI, 884 (wynalazki) i nr 992 (traktat matematyczny).

"110" Nie chodzi tu o pełną monografię, ale o krótki szkic w formie ulotki, inforumjącej szeroki ogół o postaciach świątobliwych Franciszkanów i budzący powołania zakonne. ...

"111" Miejsce wolne - nazwiska nie wpisano.

"112" Książeczkę "Cudowny Medalik" wydali Księża Misjonarze w Krakowie w 1902 i 1913 (48 stron małego formatu).

"113" "Złote promienie Cudownego Medalika - Cuda zdziałane przez Cudowny Medalik", bez autora, wyd. w Krakowie 1929 nakładem Sióstr Miłosierdzia, stron 191. Tutaj mowa o wcześniejszym wydaniu tej książki.

"114" Wyraz mało czytelny; może być też: włod.

"115" Siostry Felicjanki mają klasztor w Krakowie przy ul. Batorego nr 16.

"116" Zob. Pisma OMK I, 11 przyp. 9.

"117" M. Aladel. "La Medaille Miraculeuse. Origine, histoire, diffusion, résultats", Paris 1878 - lub. J. Chevalier, "La Médaille Miraculeuse", Paris ,1878.

"118" Właściwy tytuł: "Manualik Dzieci Marii" - czyli zbiór przepisów, rad i modlitw tegoż Stowarzyszenia, przykład z francuskiego, Kraków 1900, nakład Księży Misjonarzy. Wydanie 9 w 1947 r.

"119" NMP objawiła Cudowny Medalik św. Katarzynie Labouré 27 XI 1830.

"120" Br. Alfons Kolbe.

"121" Br. Samuel Rosenbaiger.

"122" Prawdopodobnie br. Bonawentura Podhorodecki.

"123" Do następnego zebrania odłożono dokończenie dyskusji i aprobatę statutu koła. W oryginale po tych słowach rysunek przedstawiający serce z krzyżykiem.

"124" Sądzimy, że chodzi tu o krakowskie Siostry Klaryski.

"125" "cały porządek miłosierdzia" - Zob. Pisma OMK VII, 1197 przyp. 4.

"126" Dnia 13 XII 1919 biskup ryski O"Rourke pobłogosławił MI: "Niech Bóg błogosławi zbożnym dążnościom Milicji Niepokalanej, a Matka Najświętsza niech ją wspiera swoim wstawiennictwem i opieką" - zob. "Notatki o MI" o. Alfonsa Kolbego 30.

"127" Nazwiska nie ustalono.

"128" Był to dość długi wiersz pióra br. Alfonsa Kolbego pt. "O Maryjo bez grzechu".

"129" Po wyjeździe OMK z Rzymu, prezesem był br. Ioan Gârleanu.

"130" O. Wenanty Katarzyniec.

"131" Ks. Kasper Slomiński, wizytator polskiej prowincji zgromadzenia Księży Misjonarzy w latach 1906-1925.

"132" O. Florian Koziura był w tym czasie gwardianem w Grodnie, na terenie diecezji wileńskiej.

"133" Skrót trudny do rozszyfrowania; może oznaczać: O. Prowincjał drukować pozwala.

"134" Podaje go in extenso o. Alfons Kolbe w "Notatkach o MI" 31-33.

"135" Wyjaśnienie władz w Pismach OMK I, 49.

"136" Wyjaśnienie władz w Pismach OMK I, 49.

"137" OMK wydrukował 5.000 dyplomików MI za 650 koron w Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie - zob. O. Alfons Kolbe, "Notatki o MI" 33-34.

Przypisy do części H

"138" O. Alfons Kolbe pisze w "Notatkach o MI" 34: "Tegoż dnia 5 I 1920 zorganizowana Milicja Księży miała swe posiedzenie wstępne (Ojcowie: Czesław Kellar, Henryk Górczany, Jacek Wanatowicz i Maksymilian)".

"139" Pełny tekst - zob. Pisma OMK I, 28.

"140" "O 5 1/4 po południu zebranie w Kaplicy Włoskiej w celu zaznajomienia świeckich z M.I. O. Henryk miał referat, przeszło 400 programów rozdano" - zob. O. Alfons Kolbe. "Notatki o MI" 35.

"141" Prawdopodobnie mowa tu o dyplomikach MI.

"142" "Dostał O. Maksymilian list od O. Wenantego z doniesieniem, że 17 stycznia br. zawiązała się i wśród lwowskich, a więc jego kleryków, Milicja" - zob. o. Alfons Kolbe "Notatki o MI" 35.

"143" O. Joachim Ruszel zmarł 9 I 1920.

"144" O. Metody Prapulinat zmarł 1 II 1920.

"145" "Całość podzielił sobie na 3 części: nabywanie wiadomości, uporządkowanie i przybranie w piękną formę" - zob. o. Alfons Kolbe, "Notatki o MI" 37.

Przypisy do części I

"146" Skrót znaczy: MI gimnazjalistów. Jednym z członków tego koła, które nie wyszło poza stadium organizacji, był o. Albin Pawicki, jako uczeń II klasy gimnazjum w Krakowie, zapisany do Rycerstwa Niepokalanej przez samego OMK dnia 12 I 1920 (o. Albin Pawicki).

"147" O. Bernard Kalisz zmarł dnia 19 V 1920 r., o czym powiadamiał o. Paweł Pelczar, gwardian.

"148" W j. niemieckim Befehl, co znaczy: rozkaz.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA