MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.
Tekst w języku włoskim.

Niepokalanów, 30 X - 8 XI 1940

Rekolekcje 8-dniowe XI 1940
30 X - 8 XI

Z listów Ojca Duchownego 1

I
Co do duszy

"Powierzaj się codziennie coraz bardziej w ręce Pańskie i Najświętszej Panny z bezgranicznym zaufaniem. Własne niedoskonałości i wady powinny jedynie służyć do wzrostu Twojej ufności, ponieważ wiemy dobrze, że wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydzić mądrych i słabych..." 1 Kor. 1,27.

"A priori", "co do Ciebie samego uważaj za pewne to, co Ci podałem przedtem, szczególnie dla Ciebie". - "A zatem bez żadnego skrupułu i bojaźni, tym się kieruj zawsze i wszelką odpowiedzialność składaj na mnie." - "Cierp z radością."

"Zbawiłeś duszę (jakąś, jedna) rozstrzygnąłeś o przeznaczeniu swej duszy".

"Odpowiedź ostateczna. Musisz absolutnie trzymać się całkowicie zasady, którą Ci dałem i w pełni wprowadzać ją w życie, a całą odpowiedzialność złożyć na mnie. A to w sposób całkowicie absolutny i A PRIORI, jak najbardziej A PRIORI. Czy zrozumiałeś? Nie jestem skłonny czynić rozróżnienia między tym co jest absolutne, a tym, co względne: wszystko jest absolutne i A PRIORI. Zdaje mi się, że wyjaśniłem rzecz dostatecznie. Żadnych spowiedzi generalnych, żadnych skrupułów, żadnych strapień i obaw. Zawsze wesoły i radosny. "Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym" 2 Kor 7,41. Te zdania wielkiego Apostoła Pawła winny Ci służyć za zasadę; zostaw całą odpowiedzialność mnie. - Mówię Ci to w imieniu Boga i naszej drogiej Mamy Niepokalanej.

"Nigdy nie dyskutować"; "ślepe posłuszeństwo, które nie rozumuje"; "całkowicie radosny"; "całkowicie spokojny".

"Przeszłość jak teraźniejszość". "W sprawie VI przykazania unikaj wszelkiej przesady"; "nieskończenie roztropny i ostrożny w dziedzinie VI przykazania zwłaszcza z młodzieżą i osobami innej płci".

"Pracuj usilnie nad rozszerzaniem miłości i czci względem naszej dobrej Mamusi, która (wszystkie herezje zniszczyła na całym świecie) - ale zawsze w ramach naszej świętej Reguły i Konstytucji".

"Jeżeli Mama, jak to jest dosyć prawdopodobne, wezwie mnie pierwszego, musisz nadal zachowywać wszystkie zasady, jakie Ci dałem, ponieważ - jak Ci mówiłem - winny Ci one służyć aż do końca, (na wieki). Sądzę dalej, że będzie lepiej dla Ciebie nie szukać innych ojców duchownych. Co do spowiedzi generalnej, to nawet w chwili śmierci nie powinieneś jej odprawiać. Masz o tym nie myśleć więcej, (na wieki). Czy zrozumiałeś, Najdroższy? Dlatego też proszę Cię, abyś był wesoły i zadowolony i trzymał się bezwzględnie wszystkiego, co teraz i w przeszłości Ci powiedziałem. (Mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo)" Prz 21,28.

"Korzystaj w dalszym ciągu z dyspensy, jaką Ci dano (od brewiarza) bez skrupułów. Wiesz o tym dobrze, że jest zawsze jak najbardziej ważna, dopóki w pełni i doskonale nie wyzdrowiejesz, co niestety nie ma miejsca".

Ojciec Duchowny: "Co dotyczy Twych utrapień duchowych, pokładaj całe ufność i nadzieję w Panu i oddawaj się zawsze, jeszcze raz to powtarzam, całkowicie w Jego ręce. Staraj się zapomnieć, powiadam, o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim i o Mamie. To jest najłatwiejszy i najpewniejszy środek do przezwyciężenia wszystkich trudności".

"Podążaj nadal zawsze za świętymi natchnieniami Mamy, która Cię prowadzi po drogach świętości i bądź zawsze wesoły - "chętnego tj. wesołego dawcę Bóg miłuje". Bądź pewny, że zasady, które Ci dałem w tym celu, są prawdziwe i bezpieczne".

II
Zdrowie

"Tylko dla chwały i miłości Bożej". - "Bierze się sporą ilość pokrzyw". - "Roślinę tę dobrze się sieka i wyciska mocno, na surowo, otrzymuje się z niej gęsty sok. Ten sok jest dość gorzki i niesmaczny. Dobra okazja do umartwienia. Nieprawdaż? Bierze się co rano na czczo pełną filiżankę od kawy. To wszystko. Po jakimś czasie przyjmuje się posiłek jak zwykle. Kto wie, czy Pan nie zamierza przywrócić Ci zdrowia w ten sposób ku swej chwale".

"Uważaj, żeby dbać dobrze o siebie, aby mieć siły potrzebne do pracy apostolskiej. Jak tylko znajdziesz pokrzywy, przeprowadź kurację, jak Ci wskazałem. Mam nadzieję, że Ci pomogą".

"Ufam mocno, że ona pokrzywa Ci bardzo pomoże".

"Polecam Ci nie przemęczać się, bo Twoje zdrowie jest jeszcze zbyt słabe, a Ty musisz starać się odzyskać dobre zdrowie nie dla siebie, ale dla Mamy i dla jej Boskiego Syna. Staraj się nadal przeprowadzać kurację pokrzywową i wszystko rób, co każe lekarz. To wszystko z miłości ku Jezusowi i Maryi".

"Iść równo". - "Nie trzeba się czynić niezdolnym do pracy przez nadmiar pracy".

"Staraj się dbać o siebie i nie przemęczać się zbytnio, bowiem zdrowie należy do Mamy i musisz je pielęgnować, by móc coraz lepiej pracować. Ona zresztą zna dobrze chwilę, w której przyjdzie wziąć Cię do nieba. Ona pozostała radośnie i świątobliwie, by wypełnić swoje posłannictwo wśród uczniów. To powinniśmy czynić również i my".

III
Na wiadomość o pogrzebie

Ojciec duchowny: "Jeżeli potem usłyszysz, że zmarłem, nie omieszkaj wtedy polecić mojej biednej duszy w swoich Mszach świętych i w innych swoich modlitwach. Najdelikatniejszy uścisk dłoni w Sercu Jezusa i proszę Cię o wzajemność z najwyższym uczuciem, oddany + br. Luigi Bondini abp".

"Jeżeli usłyszysz o mojej śmierci, wspomagaj trochę modłami moją biedną duszę".


"1" zob. Pisma OMK V, 860 przyp. 42.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA