MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokp.: AN.

Szczęsnówek, 8-15 X 1938

Rekolekcje, 1938 październik

Notatki bez oznaczenia dnia

Ubbidienza. La Madonna alla Beata Gemma Galgani. A priori, proprio per Voi, sempre in cetero 2.

Tenete per sicuro ... 3.

La Castita. Uczuciowość zbliża pericolo. Attento ai Frati 4.

Soffrite con gioia - ortiche crude - Allegro. Animam salvasti animam tuam praedestinasti 5.

Przed południem pisanie 9-11.

Fac quod facis = sacrificium: ex aliis pro Iesu 6.

Ładna podobizna Niepokalanej na "Rycerzu", "Rycerzyku.

Scordare Voi stessi per non pensare, che a Lui (il Signore) e alla Mamma 7.

Jezus chce być bardziej kochanym niż czczonym w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Przyprowadzaj Mu przyjaciół.

MIJa. - Wykonuj zaraz poznaną Wolę Niepokalanej, lub oznacz po temu czas określonydopilnuj wykonania.

MI e deirimmacolata e non mio (15 X 1923); continuate ad esercitare l"apostolato colta penna (15 X 1923); ed anche colla parola (ibidem) 8.

Continuate sempre ad assecondare le sante inspirazioni delia Mamma, che Vi guida per le vie delia santita, e state sempre allegro (11 IX 1924) 9.

Scriva colla copia a Nagasaki 10.

A PRIORI, A PRIORISSIMO, e lasciate ogni responsabilita a me - assoluto e A PRIORI - niente angustie - lo dico in nome del Dio e della nostra cara Mamma l"Immacolata 11.

Sempre allegro e giulivo (vide 12 X 1931). - Non bisogna rendersi impotente al lavoro col troppo lavorare 12.

Supportate tutto e tutto offrite al Signore per mezzo della cara Mamma! ma pero dovete farlo sempre con perfetta letizia 13 (11 V 1932).

Non discutare mai sopra i noti argomenti (ibidem);

intieramente tranquillo ed intieramente allegro (ibidem);

ubbidienza cieca, ubbidienza allegra (7 11933);

infinitamente prudenti e cauti in materia di VI (ibidem);

superabundo gaudio in ogni tabulazione 14 2 Kor 7,4 (1 II 1934).

Lavorare intensamente per la propagazione dell"amore e del culto della nostra buona Mamma che "cunctas haereses interemit in universo orbe", ma sempre nell"ambito delle nostre sante Regole e Costituzioni (1 II 1934). Vi raccomando poi tutto quanto Vi ho gia tante volte scritto e detto anche a voce ossia di allontanare da Voi ogni dubbio ed incertezza sullo stato della vostra coscienza e sulla vita passata e presente. Tenete per cosa certisssima che tutto va bene e che la Madonna e ben contenta di Voi. Allegro dunque e sempre avanti in nomine Domini et Marine 15 (1 II 1934).

Guardate di curarvi e non affaticarvi troppo, perché essa (la salute) appartiene alla Mamma e dovete conservarla per poter sempre meglio lavorare 16 (1 II 1934).

La Vergine Santissima e proprio la vostra buona Mamma e Voi corrispondete santamente all"amore suo col procurare a Lei nuovi figli per mezzo del caro "Cavaliere" (30 Settembre 1935). Ultima lettera 17.

Continuare ad osservare tutte le regole che Vi ho dato perché, come vi dicevo Vi debbono servire sino all"ultimo "in aeterno" 18 (ibidem).

Non cercare altri padri spirituali 19 (ibidem)

Per la Confessione generale, neppure al punto di morte, la dovete fare. Non ci dovete pensare piu "in aeterno" (ibidem). Avete capito, carissimo?

Mi pare di avere risposto a tutto e percio Vi prego di stare allegro e contento e stare assolutamente a tutto quello, che ora e pel passato Vi ho detto. Vir oboediens loquetur victorias 20 Prz 21,28.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dokładna data rekolekcji ustalona na podstawie innych Pism OMK.

"2" Posłuszeństwo. Matka Boża do bł. Gemmy Galgani. Już z góry, właśnie dla Ciebie, zawsze zresztą.

"3" Uważaj za pewne. - Reszta zdania nieczytelna.

"4" Czystość. Uczuciowość zbliża niebezpieczeństwo. Uwaga na braci.

"5" Cierp z radością - surowe pokrzywy - wesoły. Jeśli zbawiłeś duszę (czyjąś), rozstrzygnąłeś o przeznaczeniu swej duszy.
Uwaga: teksty przytoczone w cudzysłowach OMK zaczerpnął z pism swego ojca duchownego ks. bp. A. Bondiniego.

"6" Czyń, co czynisz = ofiara: z innych rzeczy dla Jezusa.

"7" Zapomnij o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim (o Panu) i o Mamusi.

"8" MI jest własnością Niepokalanej, nie moją; w dalszym ciągu apostołuj piórem; i słowem także.

"9" W dalszym ciągu idź zawsze za świętymi natchnieniami Mamusi, która Cię prowadzi po drogach świętości i zawsze bądź wesoły.

"10" Proszę pisać w dwu egzemplarzach do Nagasaki.

"11" A priori, a priorissimo i całą odpowiedzialność pozostaw mnie - absolutnie i a priori - żadnych trosk - mówię to w imieniu Boga i naszej drogiej Mamusi Niepokalanej.

"12" Zawsze pogodny i radosny. - Nie należy czynić się niezdolnym do pracy przez nadmierną pracę.

"13" Przyjmuj wszystko i wszystko ofiaruj Panu przez pośrednictwo ukochanej Mamusi. ale jednak .powinieneś czynić to wszystko z doskonałą radością.

"14" Nigdy nie dyskutować na wiadome tematy; całkowicie spokojny i całkowicie pogodny; posłuszeństwo ślepe, posłuszeństwo radosne; w przedmiocie VI przykazania nieskończenie roztropny i ostrożny; opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym 2 Kor 7,4.

"15" Pracować usilnie nad rozszerzaniem miłości i nabożeństwa do naszej dobrej Mamusi, która \"wszystkie herezje zniszczyła po całym świecie\", ale zawsze w ramach naszej świętej Reguły i Konstytucji. Zalecam Ci poza tym wszystkim, jak to już tyle razy pisałem i mówiłem także osobiście, oddalać od siebie każde zwątpienie i niepewność co do stanu Twego sumienia i co do życia przeszłego i teraźniejszego. Proszę uważać za rzecz całkiem pewną, że wszystko jest dobrze, i że Matka Boża jest zupełnie z Ciebie zadowolona. A zatem pogodnie i zawsze naprzód w imię Pańskie i Maryi.

"16" Pamiętaj, że masz dbać o siebie, nie przemęczać się zbytnio, ponieważ Twoje zdrowie należy do Mamusi i powinieneś je zachować, aby móc coraz lepiej pracować.

"17" Najświętsza Dziewica jest rzeczywiście Twą dobrą Mamusią, a Ty odpowiadaj ściśle na Jej miłość przez zdobywanie dla Niej nowych dzieci za pomocą kochanego \"Rycerza\". Ostatni list.

"18" W dalszym ciągu zachowuj wszystkie zasady, które Ci podałem, ponieważ, jak to Ci mówiłem, mają Ci służyć aż do ostatka, \"na wieki\".

"19" Nie szukaj innych ojców duchownych.

"20" Co do spowiedzi generalnej, ani nawet w chwili śmierci, nie powinieneś jej odprawiać. Nie powinieneś o tym więcej myśleć, \"na wieki\". Czy zrozumiałeś, najdroższy? Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystko i dlatego Cię proszę, pozostań pogodny i zadowolony i trzymaj się absolutnie wszystkiego, co teraz i w przeszłości Ci powiedziałem. Mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo Prz 21,28.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA