MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 31 VIII - 8 IX 1935 1

Rekolekcje 8-dniowe
31 VIII - 8 IX 1935
(Mugenzai no Sono, Nagasaki)
O. Moś, werbista

I

1) Nawet cuda czyniący dla dusz innych, mogą swą duszę stracić. Skupienie. Modlitwa. Wada główna. Niepokalana.

2) Posłuszeństwo doskonale fori interni i externi 2.

IV

Zdaj się bezgranicznie na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną.

V

Św. O. Franciszek: "Pan Bóg nie mógł znaleźć człowieka bardziej grzesznego i niedołężnego, i nieodpowiedniego, i dlatego mnie wybrał". - Nigdzieś niepotrzebny.

VI

W pracy nad nawróceniem i uświęceniem najskuteczniej działa się krzyżem, cierpieniem, ofiarą. - Pomoc misjonarzom.

"Przykazanie moje daję wam, abyście się społecznie miłowali" por. J 13,34; J 15,12 (bezinteresownie).

VII

Duch pokuty; bierna, czynna pokuta (posłuszeństwo).

Eucharystia mocą duszy.

"Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra" 3 2 Kor 7,4.

"Servite Domino in laetitia" 4 Ps 99,2. "Hilarem datorem diligit Deus" 5 2 Kor 9,7. "Gaudete; iterum dico: gaudete" 6 por. Flp 4,4.

"Cercate di scordare Voi stesso per non pensare che a Lui e alla Mamma" 7.

"Abbandonatevi ogni giorno maggiormente nelle mani del Signore e della Vergine con illimitata confidenza e fiducia" 8.

Pokora i posłuszeństwo. Zdobywać świat dla Niepokalanej.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Z listów misjonarzy franciszkańskich do Niepokalanowa wynika, że idzie tu o rok 1935.

"2" Posłuszeństwo doskonałe w zakresie wewnętrznym (sprawy sumienia) i w zakresie zewnętrznym (wobec przełożonego).

"3" Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym.

"4" Służcie Panu z weselem.

"5" Chętnego dawcę miłuje Bóg.

"6" Weselcie się; powtarzam: weselcie się.

"7" Staraj się zapomnieć o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim i o Mamusi.

"8" Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Pana i Najświętszej Panny z bezgranicznym zaufaniem. - Są to wyjątki z listów ks. abp. L. Bondiniego, ojca duchownego OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA