MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Grodno, 19-24 VII 1926

Z ćwiczeń duchownych 1926
19-24 lipca

Notatki bez oznaczenia dnia

Gdyby jedynym postanowieniem było dobre odprawienie rozmyślania 2: wystarczy (kupić książkę?). Impara ed insegna i Fratelli bene meditare 3. Od tego zależy dyscyplina, tego się najwięcej boi szatan.

Serva ordinem 4 (porządek dnia, zajęć) quia sine eo peccata saltem venialia 5.

Zwlekanie z poprawą zgubiło wielu.

Chi e il piu perfetto e il piu perfettamente fa. Prima, durante, dopo l"azione e nelle difficolta: "Maria" 6.

22 lipca
II

Jak uniknąć sądu lub go sobie złagodzić? Przez męczeństwo, przez z zamiłowaniem długie nauczanie. "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni" 7 Mt 7,1; sądzić surowo siebie, "błogosławieni miłosierni 8, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" por. Mt 5,7; żal doskonały, śluby zakonne lub ich odnowienie, życie zakonne.

23 lipca

Przyczyną smutku miłość własna i niechęć do cierpień i upokorzeń.

W pociechach upokarzaj się i pamiętaj, że przyjdą dezolacje 9. W dezolacjach nie zmieniaj postanowień, ale przyłóż modlitwy i umartwień.

Otwartość silną bronią.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Pobyt w Grodnie wynika z "Dzienniczka mszalnego" OMK, 101.

"2" Wyraz podkreślony 3 razy.

"3" Naucz się i naucz braci dobrze rozmyślać.

"4" Wyraz podkreślony 3 razy.

"5" Zachowaj porządek (porządek dnia, zajęć), bowiem bez niego grzechy, przynajmniej powszednie.

"6" Kto jest bardziej doskonały, czyni doskonalej. Przed, w czasie, po czynności i w trudnościach: "Maryja".

"7" Zdanie podkreślone 3 razy.

"8" Wyraz podkreślony 3 razy.

"9" Dezolacja - stan oschłości ducha, opuszczenia.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA