MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. - Fotokop.: AN.

Kraków, luty 1920

Regulamentum vitae 1

(Exercitia spiritualia 1920 mense Februarii) 2
(Czytać co miesiąc)

1) - Muszę być świętym jak największym.

2) - Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną - MI3.

3) - Peccatum mortale vel veniale deliberatum a priori exclude 3 - Spokój o przeszłość. - Gorąeością wynagrodź czas stracony.

4) - Nie opuszczę: a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) - Regula tua oboedientia 4 = Wola Boża przez Niepokalaną.

Narzędzie.

6) - Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) - Semper quieta, amorosa actio 5.

8) - Serva ordinem, et ordo servabit te 6.

9) - Praeparatio, actio, conclusio 7.

10) - Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie "actiones" (myśli, słowa, uczynki) i "passiones" (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz.

Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw.

Nic sobie 8, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej 9.

Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego.

Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana 10. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci 11 się podoba.

11) - Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat 12 por. Flp 4,13.

12) - Życie wewnętrzne: "Totus primo sibi et sic totus omnibus" (idem in exercitiis spiritualibus anno 1920 mense Septembri) 13.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Regulamin życia.

"2" Ćwiczenia duchowne w lutym 1920.

"3" Z góry wyklucz grzech śmiertelny lub dobrowolny powszedni.

"4" Posłuszeństwo twoją regułą.

"5" Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie.

"6" Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

"7" Przygotowanie, działanie, skutek.

"8" Wyrazy podkreślone 3 razy.

"9" Wyrazy podkreślone 3 razy.

"10" Wyrazy podkreślone 3 razy.

"11" Wyrazy podkreślone 3 razy.

"12" Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia.

"13" Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich (to samo w czasie ćwiczeń duchownych 1920 roku w miesiącu wrześniu).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA