MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Kraków, 17-22 II 1920

Ćwiczenia duchowne
r. 1920 (luty 17-22), Kraków

Notatki 17-18 lutego

Zaniedbałeś się.

Czyń, co czynisz.

Łaska jest przyczyną nawrócenia i uświęcenia. Modlitwą otrzymuje się łaskę; od niej i ofiary zależy owoc pracy.

Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalaną.

II dzień 19 lutego

I nauka: Niepokalana, Tobie powierzam owoc tych rekolekcji. Siostro Tereso 1, módl się za mną.

Myśli: M.I. oddział modlących się (różaniec); książki. Czytanie duchowne: życie wewnętrzne - "czyń, co czynisz".

III dzień 20 lutego

Opuszczając dla P. Jezusa wszystko centuplum accipies et vitam aeternam possidebis 2 por. Mt 19,29.

$u Czyń, co czynisz i nie zwracaj uwagi na nic innego, dobrego czy złego. $s

Poddany jedynie 3 Bożej Woli kieruj przy pomocy łaski Bożej przez Niepokalaną 4 wszystkimi twoimi władzami. Ty nimi, a nie one tobą mają rządzić.

PD 5. Regulamin życia i podział roku, miesięcy, tygodni i dni.

Postanowienia z miesięcznych rekolekcji (czytać w soboty).

Sierpień: umile, amoroso, operoso, illimitato, fiducioso illimitatamente l"abbandono nell"Immacolata 6. MI3 7, "Maryja".

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Tj. św. Teresa od Dziec. Jezus, do której OMK miał wielkie nabożeństwo. Uważał ją za patronkę swych prac misyjnych i kierowniczkę duchową. Beatyfikowana 29 IV 1923, kanonizowana 1925.

"2" "Sto razy tyle weźmiesz i żywot wieczny odzierżysz". Wyraz "wszystko" podkreślony 3 razy.

"3" Wyraz podkreślony 3 razy.

"4" Wyraz podkreślony 3 razy.

"5" Może: podział dnia.

"6" Tekst dopisany w sierpniu: pokorne, miłujące, czynne, bezgraniczne, ufne bezgranicznie oddanie się Niepokalanej.

"7" MI3 jest to najwyższy stopień całkowitego poświęcenia się Niepokalanej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA