MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Rzym, 18-26 X 1917

Ćwiczenia duchowne 1917
(przed diakonatem i zakonne)

Październik
18

Nauka wstępna

Życie jest drogą do nieba. Skąd wyszedłeś? Opatrzność Boża dała ci tych rodziców, w tym miejscu i czasie i w tych okolicznościach, w których najlepiej możesz się zbawić. Ceremonia Chrztu. Obchodź rocznicę

19
I

Obojętność święta: pozwól się prowadzić Opatrzności Bożej.

II

Przeszkody: pycha, miłość własna.

Pokora fundamentem wszystkich cnót.

III

Miłość własna jest nienawiścią własną; nieprzyjacielem najgorszym, mało znanym, ukrywającym się, mało zwalczanym, przyczyną niepokojów.

Środki do zwalczania: 1) poznanie; 2) niezniechęcanie się przeszłością; 3) chcenie, 4) modlitwa; 5) upomnienia innych.

IV

Pius X. Życie wewnętrzne.

20
I

Zachowanie reguły. Maxima poenitentia 1 Środek pewny uświęcenia się.

21
I

Całkowicie nie ufaj sobie, a zaufaj Panu Bogu. 0mnia possum in Eo, qui me confortat 2 Flp 4,13. Fac, ąuantum scis et potes; si nescis vel non potes, ora et esto securus Deum non posse in auxilio deficere 3.

III

Posłuszeństwo (łaska).

IV

Ubóstwo. Nic własnością. Wyrzuć niepotrzebne (superflua). Zadowolnij się najgorszymi rzeczami. Nie skarż się w braku koniecznych.

Czystość (pokój).

22
I

Czystość: modlitwa, umartwienie, skromność. Walka ciągła (w obecności Bożej). (O ile trzeba do celu; nie więcej, ani mniej).

II

Miłość bliźniego. Opuść przyjaźnie szczegółowe. Miłość jest wszystkim. Deus caritas est 4 I J 4,16. Apostołom polecił miłować sicut dilexi vos 5 por. J 17,23. Miłować cierpieniem. Miłuj nieprzyjaciół, którzy ci przykrości sprawiają. Miłuj P. Boga w bliźnich.

III

Skarbem są bracia krzyżujący, kochaj ich. Ukrzyżowanym być z miłości ku Ukrzyżowanemu jedyne szczęście na ziemi.

23
I

Umiłuj krzyże. Krzyża, krzyża, krzyża == źródło prawdziwego szczęścia.

II

Cierpliwość. Spojrzyj do piekła, w niebo i na krzyż. Stopień chwały w niebie zależy od stopnia cierpliwości.

III

Bierzmowanie: liberalizm (przeczy nadnaturalności), modernizm 6 (non serviam) 7. Chce się zastosować do czasów po ludzku. "Pochwalony Jezus Chrystus".

24
I

Modlitwa. Pierwszorzędny obowiązek kleru. Skuteczniejsza od słowa i dobrego przykładu. Przyczyna nawróceń. Pokorna, ufna, wytrwała. Wszystko przez nią dla siebie i innych możesz otrzymać.

II

"Officium divinum" recitare digne, attente, devote 8. Jeden wiersz może nawrócić duszę. Protestant nawraca się przez oglądanie brewiarza. Offficium Divinum i Msza św. dobrze odprawione reformują całą diecezję.

III

Małe rzeczy z wielką czyń miłością. Największe źródło zasług. Patrz na cel. Mała rzecz często jest przyczyną, choć nieznaną, wielkich rzeczy: dobra - dobrych, zła - złych.

25
I

Pokarmem Komunia św. Jedna Komunia św. wystarczy do uświęcenia się. Wszystko zależy od dyspozycji, przygotowania. Pół dnia przygotowania, pół - dziękczynienia.

Komunia św. duchowna czasem takie same łaski daje jak sakramentalna. Często, w trudnościach: "Bóg mój i moje wszystko" 9.

II

Oziębłość. Środki: silna wola (pilność, miłość) i wierność we wszystkich praktykach pobożnych. Miłość 10 nie zna granic.

III

Czyń, co czynisz.

26
I

Pan Bóg płaci za pragnienia. Pragnienie początkiem doskonałości; pragnienie powiększenia łaski jest znakiem łaski Bożej.

II

Bez granic, stale, czynnie.

III

Medytacja, rachunek sumienia, współzawodnictwo. Patrz, co masz i coś miał czynić, a nie coś uczynił.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Największa pokuta.

"2" Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

"3" Czyń, ile umiesz i możesz; jeśli nie potrafisz lub nie możesz, módl się i bądź pewny, że Bóg nie może odmówić pomocy.

"4" Bóg jest miłością.

"5" "Jak was umiłowałem".

"6" Kierunek filozoficzno-teologiczny, potępiony przez pap. św. Piusa X w 1970.

"7" Nie będę służył.

"8" Brewiarz odmawiać godnie, uważnie, pobożnie.

"9" Hasło życiowe św. Franciszka z Asyżu.

"10" W oryg. wyraz napisany w ten sposób, że środkowa litera l tworzy krzyż dominujący nad tym słowem.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA