MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Rzym, 1916

Ćwiczenia duchowne 1916 r.

I

1) Exercitia spiritualia sunt ut homo se vincat, vitam ordinet, quin ullo affectu disordinato determinetur et per hoc animam suam salvet 1.

II

2) Homo est creatus ut Deum cognoscat, amet et Ei serviat et ita animam suam salvet 2.

Ambula coram Me (cognitio Dei ex contemplatione creaturarum) et esto perfectus 3 Rdz. 17,1.

3) Tantum quantum, nec plus nec minus 4 ... 5. (Meditatio 18 annorum) ... 6

Stałość w najmniejszych rzeczach.

... 7 et alia omnia in facio terrae sita, ut eum iuvent ad finis consecutionem 8.

Regułą twoją Posłuszeństwo.

Unikaj przyjaźni szczegółowych dla zachowania czystości; szczerze się spowiadaj.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Ćwiczenia duchowne mają to na celu, aby człowiek się przezwyciężał, uporządkował życie, nie kierował się żadnym uczuciem nieuporządkowanym i aby przez to zbawił duszę swoją.

"2" Człowiek jest stworzony po to, aby Boga poznał, kochał i Jemu służył i w ten sposób zbawił duszę swoją.

"3" Chodź przede mną (poznanie Boga z obserwacji stworzeń) i bądź doskonały

"4" O tyle o ile, ani mniej ani więcej.

"5" Wyraz nieczytelny.

"6" Rozmyślanie przez 18 lat. - Obok wpisane nazwisko, wyraz nieczytelny.

"7" Wyraz, a raczej symbol - nieczytelny.

"8" ... i wszystko inne na powierzchni ziemi umieszczono, aby mu pomagały do osiągnięcia celu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA