MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

Rzym, 1914

Rekolekcje w roku 1914

Dyspozycja

Intra totus, remane solus, exi alius 1. Po coś tu przyszedł (do zakonu)? Aby czynić Wolę Bożą. Rzeczy nadnaturalnych (łaski) i Bożych (święte Sakramenty) używaj jak najwięcej, naturalnych zaś o tyle, o ile potrzeba.

Na ślepym posłuszeństwie wyjdziesz najlepiej.

Grzesznik powoduje nieporządek w całym wszechświecie. Grzech zakonnika o wiele więcej boli Pana Jezusa, niż grzech świeckiego, bo zakonnik i mniej ma okazji do grzechu, i więcej światła i źródeł sił do oparcia się grzechowi.

(Światło) dla zauważenia Woli Bożej: Myśl, co czynisz, ze spokojem i korzystaj z Woli Bożej objawionej przez innych: przez wolę wyrażoną przez słowa lub domyślną lub przykłady przełożonych, braci lub innych; lub przez siebie: wolę swą (natchnienia). (Poznawaj we wszystkich stworzeniach Boga). Czuwaj zawsze na głos Boży.

(Siła) módl się: 1) modlitwy wspólne i mało prywatnych (od rekreacji wieczornej do śniadania); 2) w jakiejkolwiek trudności: "Maryja" (pracy więcej, bo mało wiesz i to co wiesz, słabo bez porządku znasz, wskutek skrępowania? nie masz stylu w mowie; małoś czytał).

Czytanie duchowne: Nauka Chrystusowa przewyższa nauki Świętych. - W pokoju słuchaj i zaraz wykonuj poznaną naukę w Piśmie św. (podczas Ewangelii, w refektarzu, w pacierzach, w czytaniu duchownym "Naśladowania").

Nauka bez pokory niczym (z pokorą znaczy). Pokora w praktyce = wykonanie Woli Bożej (nie swojej).

Wszystko marność, prócz służby Panu Bogu samemu.

Medytacja: Przeszkodą - (grzech) pokusy. Walczyć pokorą i ufną modlitwą ("Maryja"). Po upadku nie upadaj na duchu, bo to większą przykrość czyni Panu Bogu, niż sam grzech; a spodziewaj się łask większych (i postępu), niż przed upadkiem.

Bądź wiernym w małych rzeczach, bo opuszczenie (niezachowanie ich) lub niedokładne wykonywanie prowadzi do oziębłości, z której powstanie jest prawie niemożliwe.

Nie zważaj na sądy ludzkie, bo: 1) one ci nic zrobić nie mogą, ani dobrego ani złego, jeżeli tego nie dopuści Pan Bóg, czyli nie da przez ręce Niepokalanej; 2) jesteś za wielki, aby cię ludzie mogli sądzić.

(Rozum): 1) zwierzaj się jedynie Panu Bogu (w spowiedzi św. przy Komunii św., odwiedzinach Przenajświętszego! Sakramentu, pacierzach, modlitwie) i Niepokalanej, i tam szukaj światła i mocy; 2) przed pracą "Maryja" (dla czynienia z miłością); 3) czyń, co możesz, a szukaj pomocy innych tylko w tym, czego nie możesz.

Czytanie: 1) nie wierz wszystkiemu i nie rozpowiadaj zaraz rzeczy usłyszanych; 2) nie bądź skwapliwym w sprawach. Im kto pokorniejszy, tym mądrzejszy.

Medytacja: Jakie życie, taka śmierć. Przygotowanie na śmierć: ty umrzesz.

Rachunek sumienia: 1) przed spowiedzią z (jednego) tygodnia od ostatniej spowiedzi, bo niemożliwe, aby przy codziennej Kom unii św. ukrył się grzech śmiertelny. 2) partykularny: uważaj najpierw, czyś używał środka "Maryja"; jeśli prócz tego trudna poprawa, szukaj innych przyczyn. Zbudź się: "Zacznij, i zawsze zaczynaj".

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wejdź cały, pozostań sam, wyjdź inny.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA