MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu! AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, 17 I 1941

Przewielebny Ojcze!

Dzięki Niepokalanej, że dyplomik Jej MI otrzymał też już brzmienie tureckie 1. Jeżeli trudnością wydania dyplomika są względy materialne, to uważam, że dobrze będzie od razu utworzyć kasę MI dla spraw Niepokalanej, pokwestować na ten cel, a potem wpisujący się do MI ofiarami swoimi dopomogą do pokrycia kosztów, jeżeliby przedtem zebrane grosze nie wystarczyły na druk. W ten sposób osobna kasa MI umożliwi, gdy członków będzie kilka setek, zaczęcie czegoś chociażby w początku małego, w rodzaju "Rycerza Niepokalanej" w języku tureckim. Może to na początek a być mała dwu lub czterokartka, byleby ukazywała się periodycznie z raz na miesiąc i tak przypominała członkom ich oddanie się Niepokalanej, pogłębiała w nich Jej poznanie i coraz gorętsze pokochanie. Posłuży on też do coraz większego rozpowszechniania się MI.

Polecam siebie i całą rodzinę zakonną modlitwom

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Tanti saluti cordialissimi al M.R.P. b Provinciale Giorgio Montico coi auguri che "Il Cavaliere" in lingua turca anche fra poco cominci ad uscire 2.


"1" OMK prosił o przetłumaczenie dyplomika MI na j. turecki - zob. Pisma OMK IV, 797.

"2" W przekładzie polskim: Moc najserdeczniejszych pozdrowień dla Najprzewielebniejszego O. Prowincjała Giorglo Montico wraz z życzeniami, aby "Rycerz Niepokalanej" w języku tureckim wkrótce zaczął wychodzić.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA