MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 29 X 1940

Drogie moje Dzieci,

Niech Niepokalana wynagrodzi za modlitwy i życzenia z okazji imienin.

Różne tu chodziły wieści, toteż ucieszyłem się, że szereg imion braci jednak długi. Nie mogę się tu dopatrzeć br. Chryzostoma 1, czyby go tam nie było? A może chwilowo tylko nieobecny? Z braci nowicjuszy Japończyków brakuje też br. Antoniego Kawaguchi i Józefa Nishiguchi. Za to figuruje br. Alojzy, którego nazwiska nie potrafię odczytać 2. W schematyzmie było jeszcze dwóch aspirantów, czy obecnie są jeszcze? 3 A jaka obecnie liczba a w Małym Seminarium Misyjnym? 4 - Chętnie bym kilka słów i po japońsku dołączył, dla braci tubylców, ale cenzura wymaga języka wyłącznie polskiego lub niemieckiego.

Do listu ogólnego dołączona była kartka podziurkowana 5, ale bez podpisu, więc nie wiem, komu mam za nią podziękować, ale Niepokalana to wie i to wystarczy.

Serdecznie też dziękuję br. "Seniorowi" japońskiemu "Akaihigie" 6 za miły list w języku kurpiowskim po oba stronach karty. Zapewne teraz już br. Zeno więcej mówi po japońsku ustami niż rękami, jak to było przedtem.

Nic się nie dzieje bez Bożej wiedzy i Bożego dopuszczenia, a Pan Bóg nic nie dopuszcza, co by się nie mogło i nie powinno na większe dobro obrócić, byleśmy tylko my ze swej strony nie zaniedbali niczego b z naszych obowiązków.

U nas dopiero połowa mieszkańców mogła powrócić, gdyż duża ilość znajduje się poza granicą wschodnią, skąd bardzo trudno uzyskać zezwolenie na przejazd. Mniej jest trudności ze strony Rzeszy.

Świeżo otrzymałem wiadomość o śmierci o. Placyda Garczyńskiego w dniu 8 września br. Na razie tylko tyle, bo już wieczór, a jeszcze dziś chciałbym zacząć rekolekcje doroczne, bo wspólnie ze wszystkimi przed Niepokalanym Poczęciem trudno by było dobrze odprawić, jak zwyczajnie przełożonemu domu. Dlatego usuwam się na ten czas do lasku 7.

W św. O. Franciszku

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Br. Chryzostom Chudzicki w tym czasie przebywał jeszcze w Mugenzai no Sono, ale już wtedy zamierzał wyjechać do Stanów Zjednoczonych - zob. Pisma OMK IV, 821 przyp. 4.

"2" Br. Alojzy najprawdopodobniej nazywał się Kato.

"3" W tym czasie byli jeszcze.

"4" W Małym Seminarium Misyjnym było 80 chłopców.

"5" Nie wiadomo, co miała oznaczać (informacji 2-5 udzielił br. Henryk Borodziej).

"6" japońskiemu "czerwonobrodemu" - aluzja do brody br. Zenona Żebrowskiego.

"7" Dom Zdrowia w Lasku, należący do Niepokalanowa. OMK odprawił tam rekolekcje 1-8 XI 1940 włącznie - zob. "Dzienniczek mszalny" OMK 273.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA