MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.

Niepokalanów. 18 X 1940 1

Drogie Dziecko,

Już rok przeminął, jakżeśmy się rozstali. Prawie połowa rodzeństwa znajduje się poza domem i sporo też poza wschodnią granicą... Do tych ostatnich chciałbym przynajmniej teraz skierować kilka słów listem.

Z zastępcą Piusem 2 i garstką innych powróciłem z trzymiesięcznej niewoli w dzień 8 grudnia 3. Od tego czasu ruszyło adorowanie, ślusarnia, kuźnia, blacharnia, tartak, stolarnia itp. Mamusia troszczy się czule o wyżywienie wszystkich.

Z bliższych znajomych przenieśli się do wieczności Cyryl, Bonfiliusz, Józef Szymański, Celestyn Sowa, Amatus i Rodrycjusz.

Staruszek Szymon Łaś też tu mieszka i jest zdrów. Tak samo Koziura, Wierdak, Antonin i Urban.

I wojny wiecznie nie trwają, więc spodziewam się, że się znowu kiedyś zobaczymy a i Mamusia bardzo pragnęłaby Cię widzieć. Staraj się dobrze prowadzić, by miała z Ciebie pociechę.

Co tam słychać dobrego?

Serdecznie ściskam i całuję.

Twój ojciec

Maksymilian


"1" Data stempla pocztowego.

"2" o. Piusem Bartosikiem

"3" Zob. Pisma OMK IV, 767 przyp. 2.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA