MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, 25 IX 1940

Drogi Bracie,

Nie mam tu pod ręką bibliografii mariańskiej, a i nasza biblioteka jest dopiero w zaczątkach, trudno mi więc podać tytuły potrzebnych książek. W języku polskim obszerniej pisał Krechowiecki w dwóch tomach "Niepokalana Bogarodzica Maria" 1. O Cudownym Medaliku wydawali misjonarze, obszerniej w "Chwalebna Katarzyna Labouré" Crapeza 2. Jezuici wydali w 1934 r. "Najświętsza Maria Panna" Broise TJ, tłumaczenie ks. Andrasza TJ 3.

W roku 1935 wydali oni też piękny żywot "Cudowny żywot Bernadetty" Marcheta, w tłumaczeniu Platerówny 4. Wydane w Sandomierzu przez Wróblewskiego "Nawrócenie Ratisbonna" 5 zawiera cenne dokumenty w tej sprawie, tj. list samego nawróconego i opis głównej sprężyny w tej sprawie barona de Bussieres. Obszerny list kardynała Merciera w sprawie Wszechpośrednictwa Najświętszej Maryi Panny, przełożył o. Jacek Woroniecki i wydali Pallotyni 6. Z włoskich ponad tysiącstronicowy tom stanowi "Maria nel Dogma Cattolico" Campany 7. Najnowszym może dziełkiem francuskim o Lourdes to: "Histoire exacte des Apparitions de N.D. de Lourdes" Petitota 8 Cennym jest też w tej sprawie Cros, który szczegółowo badał sprawę i opisał w "Notre-Dame de Lourdes" 9. Tak samo Laserre w "Les episodes Miraculeux de Lourdes" 10. Pan Estrade, bezpośredni świadek zjawień, u którego nieraz Bernadeta bywała, zamieścił swoje wrażenia w "Les apparitions de Lourdes" 11. Prócz tego obszerniejsze dzieło natury ogólniejszej pt. "Les grandeurs de Marie d"apres les ecrivains de l"ecole française" wydał w roku 1936 A. Molien 12. Jedną też z nowszych prac jest "L"Immaculée Vierge, Mere de Dieu" wydane przez "Maison de la Bonne Presse" w Paryżu 13.

Ja jeszcze nic do przesłania nie mam. Zresztą, głębiej się w tej sprawie zajdzie kolanami niż mózgiem.

Życzę pomyślnego złożenia solemnych ślubów i jeszcze pomyślniejszego wytrwania w ich zachowaniu, aż do śmierci.

Niech Niepokalana Was wszystkich ma w swojej matczynej opiece i jednoczy coraz bardziej ze swoim Jezusem.

W św. O. Franciszku

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Krechowiecki A. ks., "Niepokalana Bogarodzica Maryja w świetle Ewangelii i Ojców Kościoła". 2 tomy wraz z przyczynkiem do t. 2., Lwów 1904.

"2" Crapez B., "Chwalebna Katarzyna Labouré, córka Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (1806-1876)", tłum. z franc., Warszawa 1913.

"3" Broise R.M. de la, TJ, "Najświętsza Maria Panna". Oprac. J.Andrasz TJ, Kraków (1925), wyd. 2 1934.

"4" Marchet, "Cudowny żywot Bernadety jasnowidzącej z Lourdes". Przełoż. I. Platerówna, Kraków 1935.

"5" "Nawrócenie Maryi Alfonsa Ratisbonna". Przełożył z franc. i wydał I.Wróblewski. Przedmową opatrzył ks.dr W.Kosiński, Sandomierz 1922.

"6" Mercier D.J., "Wszechpośrednictwo Najświętszej Panny". Z franc. przełożył o. Jacek Woroniecki OP, Warszawa 1928.

"7" Campana E., "Maria nel dogma cattolico", Torino wyd. 2 1928, wyd. 6 1946.

"8" Petitot R.P.H. OP, "Histoire exacte des Apparitions de N.D. de Lourdes a Bernadette", Paris 1935.

"9" Cros L., "Histoire de Hotre-Dame de Lourdes d"apres les documents et les témoins", 3 t., Paris 1925-26.

"10" Lasserre Henri, "Les episodes miraculeux de Lourdes", Paris 1882.

"11" Eetrade J.B., "Les apparitions de Lourdes. Souvenirs d"un témoin", Tours 1899.

"12" "Les grandeurs de Marie d"apres les écrivains de l"école française. Łes meilleurs textes recueillis par A.Molien pretre de l"Oratoire", Paris 1936.

"13" "L"Immaculée Vierge Mere de Dieu. L"Histoire et la doctrine empruntées aux meilleurs auteurs apirituels". Maison de la Bonne Presse, Paris 1933.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA