MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952,516.

Niepokalanów, 30 VII 1940

Maryja!

Drogie Dziecko!

Szkoda, żeś dał się wyprowadzić br. Julianowi. Postaramy się dopomóc. Br. Pelagiusz załączy zaświadczenie, które może i co pomoże w staraniu o powrót; ale nie wiem. Dopokąd zaś nie uda się powrócić, zdaj się, Drogie Dziecko, na Opatrzność Bożą w ręce Niepokalanej. Grzechy omywaj aktem miłości doskonałej, przepraszając Pana Jezusa za przykrości Jemu wyrządzone w zamian za miłość aż do śmierci krzyżowej. I staraj się dopomagać bliźnim w zbliżaniu się do Boga przez Niepokalaną. Przykładem i dobrym słowem, a czasem i silnym zdecydowanym postąpieniem sporo dobrego duszom wyświadczyć można. Uważaj się za rycerza Niepokalanej postawionego tam, by i Polaków tam przebywających duchowo wspierać i Niemcom Niepokalaną dać poznać. Ona sama najlepiej nauczy, jak to czynić. W częstej rozmowie z Nią w cztery oczy czy też u Jej stóp najwięcej się nauczysz, jak coraz więcej dusz dla Niej zdobywać, jak Jej Królestwo w tych duszach coraz bardziej pogłębiać. Nie obawiaj się: chociażby Ci się zdawało, żeś już jedną nogą gdzieś tam w piekle aż, to jednak jeżeli tylko nie będziesz ustawał w zwracaniu się do Niej, i to z całą ufnością bez względu nawet na stan duszy, to bądź spokojny, że na pewno nie zginiesz.

Załączam list okólny do braci 2. Jest to już drugi list tego rodzaju z tym jednak, że staramy się go obecnie wszystkim - o ile to możliwe - braciom posłać. - Jest też w nim nieco ilustracji z Niepokalanowa. Br. Rafał mógł pozostać, ale też niepotrzebnie wpadł 3. - Adresu nie mamy. Adres br. Barnaby Kubisa: Brugger, Buchholz Post Einode, Kärnten (też w Austrii).

Pamiętajmy, że Pan Bóg rządzi światem i nic się wydarzyć nie może czy to wielkiego, czy małego, jeżeli On tego nie dozwoli. On zaś tylko to dozwala, co jest dla większego dobra dusz, wiecznego, trwałego, prawdziwego dobra. - Więc spokoju, dużo pokoju i ufności potrzeba, by niepotrzebnie się nie martwić! Europa dziś daleko odstąpiła na ogół od Boga, toteż trzeba było, by doświadczenia ją spotkały. Oczywiście Pan Bóg nie odbiera przy tym wolnej woli i kto chce, wykorzystuje te doświadczenia na dobro, a kto nie chce, temu na zło wychodzą. Jak tego a sam chce.

Polecam Niepokalanej

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Br. Juniper Klucznik przebywał, na robotach przymusowych na terenie Rzeszy niemieckiej.

"2" Zob. Pisma OMK IV, 777.

"3" Po wyjeździe z Niepokalanowa br. Rafał Nowak został zabrany na przymusowe roboty do Rzeszy.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA