MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, grudzień 1939 2

Maryja!

Upraszamy niniejszym o łaskawe pozwolenie na dalsze wydawanie miesięcznika pt. "Rycerz Niepokalanej".

Celem jego będzie jedynie szerzenie czci i miłości ku Niepokalanej w duszach.

Wierzymy niezachwianie, że Ona żyje w niebie i kocha każdą duszę na ziemi, ale nie wszyscy Ją znają i wzajemnie a - jak na to zasługuje - Ją kochają i stąd mniej zażywają szczęścia jeszcze nawet tu na ziemi, jakby zażywać mogli. Dlatego też w myśl ducha "Milicji Niepokalanej" pragniemy dać Ją coraz bardziej duszom poznać i miłość ku Niej coraz więcej pogłębiać w duszach. Pragnęlibyśmy każdej duszy na ziemi we wszystkich językach opowiedzieć o każdej łasce, jaką Ona zlewa na dusze, by do większej jeszcze ufności i miłości je pobudzić.

Na razie "Rycerz Niepokalanej" wychodził dopiero w językach łacińskim, polskim, włoskim i japońskim, a dyplomiki zawierające ideał Milicji Niepokalanej zostały wydane zaledwie w 13 językach, tj. w polskim, angielskim, arabskim, czeskim, łacińskim, flamandzkim, holenderskim, japońskim, francuskim, łotewskim, niemieckim, portugalskim, włoskim, ale pragniemy z czasem nie opuścić żadnego z języków używanych powszechniej na ziemi.

"Rycerz Niepokalanej" działa wyłącznie miłością, a jeżeli co kiedy mniej zgodne z miłością by się wydarzyło, to na pewno nie jest w myśl ducha MI, ani wedle intencji władz zakonnych.

Polityka nie należy do celu Milicji Niepokalanej, jak to wykazuje załączony dyplomik, toteż i "Rycerz Niepokalanej" jako organ MI nią się wcale zajmował nie będzie.

O. Maksymilian M-a Kolbe
przełożony klasztoru


"1" Cały tekst, pisany zresztą ołówkiem, miał być dopiero przetłumaczony na j. niemiecki.

"2" Do ustalenia daty posłużyła wzmianka w liście z 21 V 1940: "Od grudnia ub.r. robiliśmy starania o wydawanie "Rycerza Niepokalanej", lecz do tej pory pozwolenia jeszcze nie mamy" - zob. Pisma OMK IV, 774. - Por. też list z 2 I 1940: "Staramy się tu w Niepokalanowie dać poznać Niepokalaną także naszym "gościom" i w Sochaczewie, i tutaj". - "Formalności "Rycerza" jeszcze nie ukończone" - zob. Pisma OMK IV, 765.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA