MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, 16 VI 1939

Maryja!

Drogie Dziecko,

Odpisuję pokrótce na list z 29 maja, ale za to zaraz.

Dzięki Niepokalanej, że wizytacja prowincjalska tyle dobrego przyniosła 1.

Co do podziału "Rycerza" trudno mi tutaj zważyć wszystkie racje za i przeciw, zasadniczo jednak nie widzę niemożliwości wydawania dla pogan bardziej do nich dostosowanego pisma, które byłoby przedsionkiem do "Rycerza", gdzie by już o sprawach Niepokalanej swobodnie rozmawiać było można. Oczywiście wówczas nakład "Rycerza" tęgo by opadł. Poganie tych rzeczy, których nie rozumieją, lecz podziwiają i starają się przeniknąć, by nie czytali. Koszt też na ogół by się podniósł, bo i redakcja, i zecernia, i nawet praca administracyjna musiałyby wysiłków dołożyć. Ale dostosowanie do pojętności byłoby oczywiście większe. W każdym razie, jeżeli już N. O. Prowincjał 2 kazał ponownie sprawę przygotować i przesłać, nie pozostaje nic innego, jak to wykonać. Żeby misjonarze na ogół okazali większy zapał do "Rycerza", o tym bym wątpił, bo prawie każdy okręg stara się przygotować dla swoich katolików także i strawę prasową. Raczej trafianie bezpośrednio do katolików różnych okręgów mogłoby się udać.

Dobrze też będzie - wobec obecnych naprężonych warunków - nie tracić z oczu możliwości, a nawet prawdopodobieństwa, że dopływ finansowy z Polski może być zatamowany. Uważam, że ważną będzie rzeczą wszelkimi siłami zdążać do tego, by osiągnąć pewną samowystarczalność, to znaczy, by wydatki bieżące z miejscowych wpływów dały się pokryć, a na wpływy zamiejscowe liczyć tylko w potrzebach nadzwyczajnych, jak kupno maszyn, budowy itp. Wiem, że to jest bardzo trudno, ale zdaje mi się, że dążenie do tego jest potrzebne.

Co do o. Joachima 3 to wiem, że o. Kornel o tym myśli. Przy sposobności mogę też wspomnieć O. Prowincjałowi.

Niepokalana pamięta jednak o swoich placówkach i o swoim Mugenzai no Sono a i wie dobrze, jakie trudności czy przeciwności i kiedy się wydarzą, toteż na pewno już obmyśliła szczegółowe rozwiązanie tego wszystkiego na większe dobro dla Jej sprawy. Pozwólmy się Jej tylko z dnia na dzień, z godziny na godzinę coraz doskonalej prowadzić, a bez wątpienia i w Japonii Jej sprawa się rozwinie, i tyle domów stanie, i tam gdzie Ona sobie będzie tego życzyć, i w innych krajach też centrale Jej Milicji powyrastają; i tak cel MI coraz głębiej i szybciej będzie osiągany.

Serdeczne pozdrowienia od całego Niepokalanowa. Kodomo no tameni mo yoroshiku, atarashi shimpu sama no tameni mo 4.

br. Maksymilian M-a Kolbe 5


"1" Zob. Pisma OMK IV, 745 przyp. 2.

"2" o. Anzelm Kubit

"3" Po uzyskaniu doktoratu w Rzymie w lipcu 1939, o. Joachim Bar miał w jesieni udać się do Nagasaki i prowadzić wykłady dla kleryków. Kapituła prowincjalna w sierpniu 1939 wybrała jednak o. Joachima Bara wicemagistrem kleryków w Krakowie (o. Joachim Bar).

"4" Pozdrowienia dla chłopców i dla nowych księży także.

"5" Własnoręczny podpis (inicjały).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA