MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor / OO. Franciszkanów / poczta Teresin koło Sochaczewa, stacja kolejowa Szymanów. / Telefony: Teresin koło Sochaczewa nr 13 / Błonie nr 88.

Niepokalanów, 2 VI 1939

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale,

Czy można by posłać br. Adama na kurs, którego projekt załączam (poproszę o zwrot) 1.

Następnie: jakie by dane można podać Ministerstwu w myśl załączonego formularza, zwłaszcza co do punktu 3) "wykształcenie" (obok duchownego) co do ojców w Mugenzai no Sono, a może i we Włoszech czy gdzie indziej, bo nie mamy po temu źródeł. I co do tego formularza poprosiłbym o zwrot.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe 2


"1" W dniach 3 VII - 5 VIII 1939 br. Adam Szubartowski uczestniczył w wakacyjnym kursie dla dyrygentów orkiestr amatorskich, zorganizowanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Krzemieńcu i brał czynny udział w pracach objętych programem kursu.

"2" Własnoręczny podpis.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA