MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednosr. zapis.

Zakopane, 3 V 1939


Przekład polski

Jezus Maryja Józef

Przewielebny Ojcze,

Z wielką radością otrzymałem wiadomość, że doczekałeś się pięćdziesięciolecia kapłaństwa. - Moje gratulacje! W imieniu wszystkich mieszkańców klasztoru Niepokalanów w Polsce, składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech za pośrednictwem Niepokalanej napełni Cię Pan wszelką łaską i mocą, żebyś mógł jeszcze dużo, dużo zdziałać dobrego dla dusz, jak to czynisz dotychczas.

Ja mam teraz przebywać w górach dwa lub trzy tygodnie dla wypoczynku. A jak zdrowie Waszej Wielebności?

Oddany w Chrystusie sługa

O. Maksymilian M-a Kolbe 1


"1" Własnoręczny podpis (inicjały).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA