MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps (?) Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie.
Odp.: Lettere 1960,469.

Niepokalanów, 14 IV 1939


Przekład polski

Kochany Ojcze,

Nadszedł "Il Cavaliere" 1 wraz z przepięknym listem Najprzewielebniejszego Ojca Generała; list został przetłumaczony na język polski i przeczytany w refektarzu.

Nasz O. Prowincjał nie powrócił jeszcze z Japonii 2.

Łatwiej byłoby posłać jakiegoś brata jako instruktora, niż kilku braci do całej pracy 3.

Wierzę, że "Il Cavaliere" ze swoich szpalt wezwie wielu młodzieńców do stanu braci zakonnych.

Oddany w Niepokalanej

br. Maksymilian M. Kolbe


"1" Po dłuższej przerwie włoski RN powrócił z Rzymu do miejsca, gdzie zaczął wychodzić w 1932, tj. do prowincji padewskiej (Camposampiero k. Padwy). Z tej racji o. Beda Hess, generał zakonu przesłał do redakcji pisma list, zawierający gratulacje z powodu, wysokiego poziomu treści i pięknej formy, oraz życzenia jak największego rozwoju. List zamieścił włoski RN w numerze z marca 1939 s. 4-5. Tłumaczenie polskie: EN 16 IV 1939.

"2" o. Anzelm Kubit przeprowadził wizytację kanoniczną misji japońskiej 8-22 I 1939. Na ten temat pisze br. Alfons Stępniewski w art. pt. "Pierwsza wizytacja prowincjalska w Mugenzai no Sono" - zob. Wiad. z Prow. 9(1939)16-18.

"3" Zob. Pisma OMK IV, 722a przyp. i IV, 737a przyp. 1.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA