MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Directio "Militiae Immaculatae" / Niepokalanów, poczta Teresin ad Sochaczew, Polonia - Pologne. - Fotokop.: AN.

Niepokalanów, 18 III 1939


Przekład polski

Szanowna Redakcjo 1

Podobnie jak w roku ubiegłym, w pierwszą niedzielę maja "Rycerstwo Niepokalanej" organizuje na terenie międzynarodowym "Niedzielę Rycerstwa Niepokalanej". Z tej okazji mamy zaszczyt przesłać Szanownej Redakcji artykuł ilustrowany na temat "Rycerstwa" powierzając go Waszym łaskawym względom z prośbą o wydrukowanie w całości lub we fragmentach na łamach Waszego cennego pisma.

Nadto prosimy uprzejmie o łaskawe nadesłanie numeru pisma, w którym zostanie opublikowany artykuł "Rycerstwo Niepokalanej". Z góry wyrażamy Szanownej Redakcji swe serdeczne "Bóg zapłać" i łączymy wyrazy najgłębszego poważania.

O. Maksymilian M-a Kolbe
Dyrektor


"1" Apel OMK został skierowany do większej liczby redakcji pism życzliwych idei MI, nie tylko do "Cavaliere".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA