MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 20 II 1939


Przekład polski

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu Generalny,

Nadszedł już "Enchiridion Seminariorum" 1. Otrzymaliśmy również rachunek i natychmiast go uregulujemy.

Sprawozdanie z Niepokalanowa nie jest jeszcze gotów ale mam nadzieję, że w tych dniach będę mógł przesłać je Ojcu, przynajmniej w zasadniczych punktach.

Poleciłem przeprowadzić wywiad odnośnie osoby Arcybiskupa, o którym w załączniku 2.

W Niepokalanowie Niepokalana rozwija wszystko ręką łagodną a silną zarazem. Miejmy nadzieję, że na Jej miesiąc maj uda nam się pokonać wszystkie trudności i że radio MI będzie już mogło stale propagować kult Niepokalanej na falach eteru. Dołączam fotografię naszej stacji nadawczej. Maszty antenowe są jeszcze prowizoryczne 3.

Polecamy się wszyscy świętym modlitwom Ojca

br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" "Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Uniyersitatibus, Elenchus Seminariorum", Romae 1934. Książka podaje wykazy seminariów duchownych na całym świecie.

"2" Załącznik nie zachował się.

"3" Zob. Pisma OMK IV, 711 przyp. a.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA