MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, około 1938 2

W Pan

Narolewski Teofil

Warszawa

Wolska 7

Na podstawie ustnego porozumienia powierzamy Panu prowadzenie dorywczych wykładów języka francuskiego dla braci w Niepokalanowie raz w tygodniu (w niedzielę w godzinach od 10.30 do 12.00) z wynagrodzeniem po 3 zł (słownie złotych trzy) za efektywną godzinę wykładu. Nadto otrzyma Pan każdorazowo bilet kolejowy, trzeciej klasy, na przejazd z Warszawy do Niepokalanowa i z powrotem.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 15 czerwca 1939 r. Przed tym terminem może być rozwiązana przez obie strony za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Na warunki powyższe zgadzam się: 3

O. Maksymilian M-a Kolbe 4
przełożony klasztoru


"1" Zamieściliśmy w zbiorze wyjątkowo niniejszą umowę o pracę, gdyż rzuca ona światło na troskę OMK o podniesienie poziomu wykształcenia braci w Niepokalanowie.

"2" Dane ustalone na podstawie treści.

"3" Brak podpisu p. Narolewskiego na kopii.

"4" Własnoręczny podpis OMK.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA