MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 29 X 1938

Najprzewielebniejszy Ojcze Socjuszu! 1

Choć z opóźnieniem, z powodu rekolekcji i wyjazdów, przesyłani serdeczne podziękowanie za tyle życzliwości względem zagrody Niepokalanej okazanej w liście imieninowym.

Niepokalana, mimo naszych słabości, rozwija coraz bujniej swój Niepokalanów i tak łaskawie działa w duszach Braci, że nie mógłbym twierdzić, iż liczba ozięblejszych dosięga jeden na 50.

N. O. Socjusz dawno już u nas nie był; załączam więc nieco fotografii a z obecnego stanu.

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian Kolbe 2
franciszkanin


"1" o. Peregryn Haczela był socjuszem generalnym w Kurii Generalnej w Rzymie w latach 1913-1919 i 1930-1936.

"2" Własnoręczny podpis (inicjały).

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA