MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak
Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis. Kopię sporządził w 1938 r. br. Cyprian Grodzki.

Niepokalanów, 28 X 1938 1

Maryja

PS 2 Jak już tak "specjalnie" wziął br. Cyprian papier, to muszę coś dorzucić. Czy wiecie, że:

- Niepokalana i cuda czynić potrafi?

- Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wręcza misjonarzowi palmę męczeństwa za to samo tylko, że został misjonarzem? 3

- Łatwo możemy uzyskać przebaczenie wszystkich win i to całkowicie przez całkowite przebaczenie wszelkich uchybień wzglądem nas?

- Jeszcze trochę tylko a staniemy u progu wieczności, gdzie czeka sowita nagroda za każdy trud, każde cierpienie.

- Każdy może zostać świętym i to wielkim świętym przy pomocy Niepokalanej, byleby tylko chciał.

Wiem, że o tym wszystkim wiecie, ale warto to sobie przypominać. Bo przecież i choćby żadnej nagrody za to nie było, i praca, i cierpienie dla Niepokalanej nie miały ujrzeć końca, to i tak byśmy Jej tak samo służyli.

Wasz
br. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Dane z listu br. Cypriana Grodzkiego.

"2" Dopisek do listu br. Cypriana Grodzkiego.

"3" "Chcę po prostu powiedzieć, że wydaje mi się, iż wszyscy misjonarze są męczennikami z pragnienia i z woli i wobec tego ani jeden nie powinien iść do czyśćca. Jeżeli w chwili, gdy staną przed Bogiem, dusze ich przyćmiewa jakiś cień ludzkiej słabości, to przecież Panna Najświętsza wyjedna im łaskę doskonałego aktu miłości, a potem wręczy im palmę i koronę, na którą zasłużyli sobie w pełni" - zob. "Dzieje Duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus", przełożyła Z. Romanowiczowa, Londyn 1957, 310; "Dzieje Duszy", Poznań 1926, 381 podają pierwszą część cytatu.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA